In 1980, in fear of his life, Debesai Neguse fled Eritrea to seek asylum in America. His wife, Azeib, joined him a year later, and together they rebuilt their lives, 12,000 kilometers from home.

When they left Eritrea, in East Africa, a decades-long war for independence from neighboring Ethiopia had devastated the country. The conflict took tens of thousands of lives, depleted the economy and placed the entire nation, and its 6 million people, on a war footing until just this past summer, when a peace deal transpired.

On Tuesday, Debesai and Azeib celebrated a milestone in their journey when their son, Joe, became Colorado’s first black congressman and the United States’ first Eritrean-American representative. Read more

ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ፡ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ፡ ብዘይ ፍሉጥ ክስን ፍርድን በቲ ዕሉል መላኺ እሳያስ ኣፈወርቂ ተቐይዱን ካብ ስድራ ቤቱ፣ መቕርቡ፣ መጋድልቱን ፈተውቱን ተነጺሉ ኣብ ሓንቲ ሸላ ካብ ዝዕጾ፡ ሎሚ 06 ጥቅምቲ 2018 መበል 27 ዓመቱ ኣቑጺሩ ኣሎ።

ቢትወደድ ካብ ኣቡኡ ኣቶ ኣብርሃ ኣስፍሃን ኣዲኡ ወ/ሮ ቅድስቲ ተወልደመድህን ብ 1953 ተወሊዱ። ኣብ 1972 ድማ ን ናጽነት ኤርትራ ክቃለስ ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ተወዲቡ ን19 ዓመት ተጋዲሉ ካብቶም ንናጽነት ህያው ዝገበሩ ኣብነታዊ ጅግና እዩ።

ንማእሰርቲ ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ ኣመልኪቱ፡ በቲ ንዓመታት ብዘይ ክስን ፍርድን ኣሲሩዎ ዝርከብ ጨካን ስርዓት ንህዝቢ ዝተዋህበ ሓበሬታ እኳ እንተ ዘየለ፡ ምኽንያት መእሰሪ ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ ብቐንዱ ምስ ምኽባር ሉኣላዊ ግዝኣት ሃገርና ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ግን ብሰፊሑ ይንገር።

እንተኾነ፡ እቲ ክጸልኣካ ከም ኣረጊት ጨርቂ ዝጉሕፈካ፡ ጽግም ክብሎ ከሎ ድማ መታን ክጥቀመልካ ካብቲ ዝደርበየካ ጓሓፍ ከልዕለካ ምንም ዘይዓጅቦ ጉዳመኛ መላኺ ኢሰያስ ኣፍወርቂ፡ ንሂወትን ንብረትን ኤርትራ ዝህሙኽ ኲናት ምስ ኢትዮጵያ ክኣጉድ ምዃኑ ኣብ ዘረጋገጸሉ ስዓት፡ ምፍታሕ ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ ኣድላዪ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ፡ ዕረ እናጠዓሞ ነጻ ክለቆ ተገዲዱ። ስለ ዝኾነ ድማ፡ ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢተወደድ ኣብርሃ ድህሪ ናይ ሰብዓን ኣርባዕተን ኣዋርሕ ማእሰርቲ ወይ’ውን ድሕሪ ናይ ሽድሽተ ዓመታትን ክልተ ኣዋርሕን ቀይዲ ንፈለማ ግዜ ካብታ ከም ሕሱም ዝተሳቐየላ ሸላ ንክልተ ኣዋርሕ ሓራ ወጽዩ ኔሩ።

ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ፡ ዘይፍትሓዊ ማእሰርቲ ስርዓት ኢሰያስ ኣየባህረሮን፣ ተስፋ ኣየቑረጾን፣ ኣየጃጀዎን። እኳ ድኣ ብኣንጻሩ፡ መንፈስ ቃልሱ ብዝሓየለ ንኸጠንክር ዝያዳ ሓጊዙዎን ንብዙሓት ኣብ ናይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዘምጽእ ሰውራ ንኽዓስሉ ዝጽውዕ ሃያል መልእኽታት ናብ ህዝቡ ንኽዝርግሕ ሃጊዙዎ እዩ።

ኣብተን ክልተ ኣዋርሕ’ውን ዘይኣኽላ ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ ጽሓይ ብርሃን ደጊሙ ክርእየለን ዝኸኣለ ውሑዳት ምዓልታት፡ ዳርጋ እቲ ዝበዝሕ ጊዚኡ ጠንቂ መእሰሪኡ ከምቲ እቲ ስርዓት ብሓሶት ዘመኽንዮ ዘይኮነስ፡ ረብሓ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣየእቱን እየ ኢሉ ንውሳኔታትን ትእዛዛትን መላኺ ኢሰያስ ስለ ዘይርዓመ ምዃኑ ንህዝቢ ብግሉጽ እናረደእን ህዝቢ ስለቲ ዝወደቀሉ ዕላማጸኒዑ ደው ክብልን ኣንጻር ዝኾነ ዕንደራውን ፋሉላዊን ኣካይዳ እቲ ስርዓት ክምክትን ኣብ ምጉስጓስን ኣብ ምስትምሃርን እዩ ኣሕሊፉዎ።

ስርዓት ኢሳያስ፡ ከምዚ ዝዓይነቱ ሓደገኛ ምልዕዓል ነቲ ንነዊሕ ግዜ ከጻውዶ ዝጸንሓ ብርሰትን ጽንተትን ሃገርን ህዝብን ዕሽሽ ኢሉ ኣመት ቀጻልነት ዕንደራዊ ምልኹን ስልጣኑን ጥራይ ዘቐድም እኩይ ኣተሓሳስቡኡ ዝዓግትን ዕምሪ ባርባራዊ ግዝኣቱ ዘቕሕም ሓደገኛ ተበግሶ ምኹዋኑ ብኣግኡ ስለ ዝተሰቆሮ ንሓርበኛ ተጋዳላይ ቢተወደድ ኣብርሃ ናብታ ንሽድሽተ ዓመታት ከም ወኻርያ ተዓምጺጹላ ዝነበረ ጸልማት ሸላ መሊሱዎ።

ክሳብ ሎሚ ድማ ገና ኣብታ ጸልማትን ጽምዋን ሸላ ተዓጽዩ ዝርከብ ኤርትራዊ ኔልሰን ማንዴላ እዩ! እዚ ክንብል ከለና ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘህለፎም ብዝሂ ዓመታት ኣብ ግምት ብምእታው እምበር፡ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ካርሸሊ ኣብ ኣስመራ ምስ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ቤት ማእሰርቲ ኔልሰን ማንዴላ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምዝማድ ክረእ እንከሎ፡ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልያት ከምዘለዎ ዘንጊዕና ኣይኮናን።

ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት – ኤርትራ
ለንደን
ዓዲ እንግሊዝ

Eritrean President Isaias Afwerki said Eritrea will dispatch a delegation to Addis Ababa to "gauge current developments" in the region following peace overtures from Ethiopia's new Prime Minister Abiy Ahmed.

"We will send a delegation to [Addis Ababa] to gauge current developments directly and in depth as well as to chart out a plan for continuous future action," Isaias said on Wednesday during a speech in Eritrea.

"The events and developments that have unfolded in our region in general and in Ethiopia in particular in the recent period warrant appropriate attention," he added.

Addis Ababa announced on June 5 that it will fully accept the terms of a peace agreement with Asmara in a major step towards calming deadly tensions with its decades-long rival.

The agreement signed in 2000 ended a two-year war.

Ari Kala, a 24-year-old psychic from New South Wales, Australia, claims to have a very unusual clairvoyant gift – she can tell if people are about to die just by taking a whiff of them.

 

The self-described ‘psychic coach’ apparently discovered her unique talent when she was just 12 years old while visiting her terminally-ill uncle. She recalls picking up an odd smell in his house the night before he died and thinking it was his remains.

 

However nobody else could smell it, and Kala says that the “odd, sickly sweet rotten kind of smell” turned out to be that of imminent death, which she would detect countless times throughout her life, especially among people with terminal diseases and the elderly. Read more

 

Tsehaytu Beraki

 

Source: From Wikipedia, the free encyclopedia

 

Tsehaytu Beraki (born 1939, died on 24th May 2018) is an Eritrean musician, poet and political activist, known for her singing and playing of the krar (a five-string harp).[1]

 

Early life

 

Tsehaytu Beraki was born in 1939, in the small town of Quatit.[1] She had thought that she born in Eritrea's capital city Asmara, but in fact only moved there as a baby.[2] It was not until she returned to Asmara in 1999, that the full story was told to her by her sister Rishan.[2]

 

Career

 

Beraki started playing the krar, a five-stringed harp, when she was about eight years old, eventually playing at weddings and parties.[2] Her inspirations were Tsehaytu Ghergish, Fana Etel, and especially Tsehaytu Zennar, whose songs included Annes Ay keremneye Wala Hankas Yekunye (I need a man as soon as possible, even if he's crippled).[2]

 

Beraki left school at sixteen, and played the krar as her full-time career.[2] She writes all of her own music and lyrics, and people would come from as far as Addis Ababa in Ethiopia to record her.[2] From 1964 onwards, her lyrics became more political, and "people were surprised that I dared to sing them".[2]

 

From March 1977, she became actively involved in the Eritrean independence struggle.[2] She eventually had to leave, moving to Sudan and in 1988, Rotterdam, Netherlands.[1] She returned to Asmara in 1999.[2] As well as krar, Beraki plays kobero and bass-krar.[1]

 

References

 

·  "Tsehaytu Beraki". Music In Africa. Retrieved 5 November 2017.

 

·  ""Love for one country is Incomparable" Eritrea's Tsehaytu Beraki - QieNit.com". www.qienit.com. Retrieved 5 November 2017.

 

Hundreds of Eritreans granted temporary residence in Switzerland after seeing their bid for asylum rejected have received letters in recent days telling them their status is now under review.

The move comes after the Federal Administrative Court ruled in August last year that it was reasonable to return Eritrean citizens who had already previously performed military service to the African country as they were unlikely either to be required to re-join the military or to face other punishment.

Following legal requirements, the State Secretariat for Migration (SEM) is now reviewing the files of 3,200 Eritreans granted temporary residence in Switzerland with authorities stressing that people affected would have the right to a judicial hearing and that all cases would be dealt with on an individual basis.Fore more information

Eritrea has officially responded to Ethiopia’s peace overture after Prime Minister Abiy Ahmed said in his inaugural address on April 2 that he was ready to end years of misunderstandings.

“I call on the Eritrean government to take the same stand,” Abiy said in his address which was largely hailed as reconciliatory and progressive – for Ethiopia’s local and international issues.

Responding to Abiy, Eritrean Information Minister Yemane Genre Meskel told the BBC that relations can be mended but it largely depended on Ethiopia.

“The ball has stayed for too long in Ethiopia’s court. There is no dispute as the litigation process ended 16 years ago. Ethiopia needs to honour its treaty obligations and respect Eritrea’s sovereignty and territorial integrity by withdrawing from occupied territories – including Badme. For more information Africa News

Ethiopia PM Abiy Ahmed wants to resolve Eritrea disputes

Ethiopia's new prime minister, Abiy Ahmed, has pledged his readiness to resolve disputes with neighbour Eritrea.

Speaking on state television after his swearing-in ceremony, Mr Abiy called for an end to "years of misunderstandings".

"I call on the Eritrean government to take the same stand," he said.

The two countries have had poor relations since a two-year border war, which claimed 70,000 lives.

Mr Abiy - who was chosen to lead the ruling coalition after the unexpected resignation of Prime Minister Hailemariam Desalegn in February - said the country was ready to resolve differences between the two peoples, who are "not only intertwined in interests but also in blood".

"We will stand by our African brothers in general and our neighbours in particular, during good and bad at times," he said. Fore more information BBC News

እስራኤል ምስ ውድብ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብዝገበረቶ ስምምዕ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናይ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ናይ ምስጓግ መደባ ሰሪዛቶ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁ ልዕሊ16,000 ሓተትቲ ዑቕባ ዛጊት ናብ ዘይተፈልጣ ሃገራት ምዕራብ ክግዕዙ ምዃኖም ሓቢሩ።
እቶም ዝተረፉ ኣስታት 18,000 ሰባት ከኣ ኣብ እስራኤል ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦም ምኻኑ ማዕከናት ዜና እስራኤል ሓቢረን።

ንተወሳኺ ሓበሬታ BBC ትግርኛ

Israel said on Monday it has canceled a plan to deport African migrants to Africa and reached an agreement with the U.N. refugee agency to send more than 16,000 to Western countries instead. For more information Jerusalem (CNN) and JERUSALEM (Reuters)

ዕሸል ምስ ተወልደ ከከም ባህሊ ፡ ሽዑ ንሽዑ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ሓጎስና ንገልጽ ፥ ሓደ ካብቱይ መግለጺና ከዓ ዕልልታ ኡ ፥ ዕልልታ ትጽቢት ኪግበረሉ ዝጸንሐ ዕሸል ብሰላም ናብዛ ቅንፍዝ ዝኾነት ዓለም ከም ዝተቀልቀለ እንገልጸሉ ኣገባብ ወይ ከዓ ( ደወል ) ኡ ፡ ንእግሪ መንገዱ ውን ብመንገዲ ዕልልታ ጾታ እቱይ ዕሸል ንሕብረሉ ኣብ ዝበጽሓ ብሄራት ኤርትራ ከዓ ሓደ ካብ ኣገባብ ኣወሃህባ ሓበሬታ ብዝሒ ዕልልታ ኡ እሞ ከ ደኣ ፡ ዘይተመለሰ ሕቶይ ዶ ኪገልጸልኩም ፡ ስለምንታይ ኡ ፡ ንጓል ኣነስተይቲ ትሕቲ ወዲ ተባዕታይ ዝዕለለላ ?

Political Map of Switzerland's Cantons
Political Map of Switzerland's Cantons

Switzerland's 26 Cantons (Federal States)

Switzerland's 26 cantons are the federal states of the Swiss confederation. For historical and geographical reasons they differ widely: The largest canton (Graubünden/Grisons) has 192 times the area of the smallest (Basel-Stadt) but even less inhabitants while canton Zurich has about 80 times more inhabitants than canton Appenzell Innerrhoden.


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኣብ ዝተፈለለየ ቦታታት ሃገርና ልቦና ሕብረተሰብና ዝገልጽ መስተንክር ዝኾነ ዛንታ ከም ዘሎ መቸስ ኣይትስሕትዎን። ምናልባሽ ከምዚ ሎሚ ናይ ምጽሓፍ ልምዲ ስለዘይነበረ። ነቲ ዝነበረ ጭውነት ዝመልኦ ዛንታት ዝገለጽ ሰናዲ ኣይረኸበን። ሎሚ እምበር ሒደት ካብቲ ብዙሕ ጭውነት ሕብረተሰብና ዝገልጽ ዛንታ ንቐደም በሉ።

ደግያት ባህታ ብዓልቲ ቤቶም ኣጎስማ ሔቦ ነበራ። ኣብቲ ዓዲ ስለስተ ርብዒ ክቢ ዝተሰርሓ ሓሙሽተ ላጌባ ህድሞ ናይ ኣሕማኦም ነበራ። (ክሳብ ሎሚወን ኣለዋ) ናብ ዓዲ ኣሕማኦም ምስ መጹ ደበብ ከኣ ንዓኦም ክደሊ በጋጣሚ መጸ። እቶም ዓዲ ንደግያት ባህታ ኣብታ ንሰሜን እትጥምት፣ ንደበብ ከኣ ኣብታ ንደቡብ እትጥምት ህድሞ ክልቲኦም ከይተፋለጡ ኣብ ሓደ ላጌባ ገዛ እናበልዑ እናሰተዩ ኣውዓልዎም። ኣማስያኡ ደበብ ንሰገነይቲ ገጹ ከደ። ገለ ሰባት

 

ኣይ ባህታ ደኣ ሓቢኦምልካመር ኣብቲ ዝወዓልካሉ ገዛ እንድዩ ውዒሉ በልዎ።

ሰንቢዱ ከኣ

ከመይ ዝበሉ ክልተ ሓዊ ኣብ ሓደ ገዛ ዘውዕሉ ጀጋኑ ዓዲ እዮም። ከመይ ዓደይ ይግበሮም። ንሓዴና ከቕትሉና እንተዝደልዩስ ኣብ ኢዶም ኔርና

በሉ ክብሉ ዓበይቲ ዓዲ ሔቦ ነዚ መስተንክራዊ ዝኾነ ጭዋ ታሪኽ የዘንትዉ።...[......]


Preikestolen, Norway

Preikestolen or Prekestolen, also known by the English translations of Preacher's Pulpit or Pulpit Rock, and by the old local name Hyvlatonnå (“the carpenter-plane’s blade”), is a massive cliff 604 metres (1982 feet) above Lysefjorden, opposite the Kjerag plateau, in Forsand, Ryfylke, Norway. The top of the cliff is approximately 25 by 25 metres (82 by 82 feet), almost flat, and is a famous tourist attraction in Norway.

The tourism at the site has been increasing, around 2012, the plateau was each year visited by between 150,000 and 200,000 people[1] who took the 3.8 km (2.4 mi.) hike to Preikestolen, making it one of the most visited natural tourist attractions in Norway. In fact, there was so many tourists during the summer season of 2012, that a project to improve the path up to the cliff is currently under full way...[......]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ከንቲባ ተስፋይ ወዲ ወልደሃንስ ገዛ ማይ ዔላ ሰገነይቲ (እንዳ ኣከለ ጉዛይ) ኣብ ማይ ሰራው ውዕሎ ጌሮም መን ይምርሓና ኣብ ዝብል፣ ምስምማዕ ምስ ሰኣኑ ከንቲባ ተስፋይ ተንሲኦም

ኣንታ እዚኦም መንዮም?” ...“ንጉሰይ!”

እዚኦም?” ...“ንጉሰይ!”

በሉ ኩላህና ነጋውስ። ንኺድ በቕለይ ጸዓነለይ ቢሎም ገዲፎሞም ክኽዱ ነቐሉ። 

ሓደ ተንሲኡ

ነዞም ቀይሕ ሰብኣይ ባዕልኻ ምረጸልና ቢልና ንምለሶ

ቢሎም መለስዎም ምረጸልና በልዎም። ንሶም ከኣ ንርእሰይ እንተበልክዋ? “ሰዳ ንሓወይ እንተበልክዎ? “ሃቦ ጥራይ ንዝደለኻያ ሃቦ በልዎም። ናይ ስልጣን ህርፋን ስለ ዘይነበሮም ከኣ ንኸንቲባ ትኩእ በዓል ኣብዓ (ሾሙ)

ካብዚ ዝተላዕለ ማይ ዔላስ ይሸሙ እምበር ኣይሽየሙን ዝብል ብሂል ኣሎ።...[......]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

እዞም ደቂ ሓጎስ

ደቂ ሮማይ

ምስ ቀታሊ ኣብኦም

ዝሰትዩ ማይ

ደግያት ባህታ ወዲ ተራ ሓረስታይ ኮይኖም ኣብ ግዜ ብጽሕነቶም ኣቡኦም ኣብ ኣምባጋሮ (ባእሲ) ሞይቶም ነበሩ። ሓደ መዓልቲ (ደግያት) መርዓ ንማዕረባ ይወርዱ እሞ ከምቲ ልማድ ኣዋልድ ንወራዶ መርዓ ክጸርፋ ከለዋ፣ እዛ ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስክዋ ዒደረ ምስ ዓደራሎም።ደግያት ባህታ ካብ መኣዲ ሌማት[1] ክበልዕዋ ተቐሪቦም ዝነበሩ ኩላሶ ድርብዮም ነቲ ዝጠርጠርዎ ሰብ በረኻ ከይዶም ቀተልዎ። በዚ ከኣ ኣብ ሰለድ ዝተባህለ ቦታ ሸፊቶም ይብሃል።


1~ መኣዲ ሌማት ዓቢ ቅርጫት ሸሞንተ እንጌራ ተተዓጺፉ ንጻሕሊ ኣኽቢቡ ዝቕረብ...[......]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ካብ ጥንቲ ኤርትራ መሰረት ኢትዮጵያ ብምዃና መሰረት ዓሌት መብዛሕቲኡ ህዝብታት ከበሳ ኢትዮጵያ ሴማዊ ዝዓብለሎ ከም ምዃኑ መጠን፣ ሴማዊ ህዝቢ ከኣ ምድሪ ባሕሪ ቀጺሉ ኣብ ትግራይ እቲ ዝለዓለ ስልጣኔ ፈጢሩ ዝሳገመ ምዃኑ ዝተፈላለየ ባህርታት ንክፈጥር ምኽንያት ከም ዝኾን ክጥቀስ ይኽእል ከምቲ ካብ ክፈትውኻ ክፈርሁኻ ዝብሃል፣ ስለዝፋተዉ ወይ ዝፋለጡ ብዝይዳ ክረዳድኡን ክደፋፈሩን ኪኢሎም ገለወን ዓብለልቲ ኮይኖም ክወጹ ብምድላይ ንቐጻሊ ምትሕግጋዝን ወራራትን ክፈጥር ከኣለ።

እዚ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ህዝብታት ኣብቲ ዝኸድዎ ምጥዓም ምስ ዝስእኖም ተመሊሶም ናብቲ መበገሲኦም ክምለሱ ግድነት ነበረ። ሰኣን ጥልቕ ኢልካ ዘይምምርማር ከኣ ገለ ገለ ነቲ መሰረቶም (ምድሪ ባሕሪ ወይ ምድረ ሓማሴን) ኤርትራ ገዲፎም ሰኣን ምርዳእ ነቲ ዳሕረዋይ (ትግራይን ወይ ዓደምሓራ) ነይረሙሉ ዝተመልሱ መበቆሎም ምዃኑ ክምስክሩ ይስምዑ ምድሪ ባሕሪ መስረት ምዃኑ ብሰፊሑ ክንርእዩ እንትኾንና ገለ መጻንሒ ኣብነት ክንጠቕስ።

ህዝቢ ዓቓቢ ጥንታዊ ባህሉን ቋንቛኡን ብምዃኑ፣ ሊቃውንቲ ኢትዮጵያ ንቃላት ግእዝ መሰረት ነባር ዓንቀጹ ምስ ዝጠፍኦም ከምኡወን ትርጉም ቃላት ንምድላይ ንዓበይቲ ዓዲ ምድሪ ሓባብ ክሓቱ ይመጹ ከም ዝነበሩ ብዙሓት ዓበይቲ ደቂ እቲ ከባቢ የዘንትዉ።...[......]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ጥንታዊ ቻይናዊ ፍላስፋን መምህርን ዝነበረ ኮንፊሽስ ሓደ መዓልቲ ንኽዘናጋዕ ናብ ሓደ ጫኻ ምስ ከደ፣ ምስኡ ንዝነበረ ዜሉ ዝተባህለ ተምሃራዩ ማይ ንኸምጸኣሉ ናብ ሓደ ዛራ ይልእኾ።

ዜሉ ትእዛዝ መምህሩ ንኸማልእ፣ ኣብቲ ጽዑቕ ኣግራብ ዘለዎ ጫካ፣ ናብታ ማይ ከምጽ’ኣላ ዝተኣዘዛ ዛራ እናኸደ ነብሪ የጓንፎሞ። ዜሉ ካብቲ ሓደጋ ንምምላጥ ተጸናትዩ ጭራ ነብሪ ሒዙ ብሴፍ ብምውጋእ ነቲ ነብሪ ይቐትሎ። በቲ ዝፈጸሞ ምሒር ተሓጉሹ ጅግንነቱ ንምርኣይ ጭራ ነብሪ ቆሪጹ ብምውሳድ፣ ማዩ ሒዙ ናብ መምህሩ ይምለስ። ኮንፊሽስ ንዛንታ ጅግንነት ዜሉ ብዓቕሊ ድሕሪ ምስማዕ፣ ናይ ምግራም መንፈስ ከየርኣየ ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሉ ማዩ ክሰቲ ጀመረ። ዜሉ ግና ንጭራ ነብሪ እናወዛወዘ፣ ንነብሱ ከም ኩሩዕ እናቖጸረ፣ ንመምህሩ

መምህር ብጉብዝናኡ ዓቢ ዝብሃል ሰብ ንነብሪ ከመይ ገይሩ ድዩ ዝቐትሎ?

ኢሉ ይሓቶ።

ዓቢ ሰብ ንነብሪ ፊት ንፊት ገጢሙ ኣብ ርእሱ ብምህራም ዝቐትሎ።

ኢሉ መለሰ ኮንፊሽስ

ዜሉ ብመልሲ መምህሩ ሕፍረት እናተሰምዖ...[......]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኣብ ዳምባ እንዳ ስላሴ ከባቢ ዓዲዃላ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበራኦ። ሓዳስ ሰበይቲ ከኣ ኣምጽኡ። ዘይፈለጠ ኾይኑምበር፣ እታ ድሒሩ ዘእተዋ ዘሎ ሰበይቲ ኣጉዶ ሰብኣያ ዘቃጸለት ነይራ። ልማደኛ ሰበይቲ፣ እዘን ክልተ ደቂ ሰብኣያ ንዕንጸይቲ ምስ ወፈራ፣ ብሕማቕ ኣቀታትላ ቀተለተን፣ ነዚ ሕማቕ ስማዕ ዝሰምዐ ተወልደ መዓሾ፣ ዘልቀሶ

ሓማሴናይ ማይ ጻዕደታይ

ኣብ ጫፍ ነጸላኻ ቆጺርካ ክትኸይድ ስማዕ ጋዶ

ነዚኣ ከምጽእ መን ገደዶ

ኣደራሽ ዘንደደት እንተላይ ኣጉዶ

ንወዲደ ብኻራ ትሓርዶ

ንማህጸን ብግራጭ ትቐዶ

ንጉስን ጳጳስን ዝውለዶ

ኣንታ ካብ ሰማይ እንተዝወርዱ ፈራዶ

ነዛ ዓሻ ክሓንቑዋ ኩሉ ከይለምዳ

}~~~~~~~~~~~~~~~/~~~~~~~~~~~~~~~|፠|~~~~~~~~~~~~~~~\~~~~~~~~~~~~~~~{

ኣብ ዓዲ ዓንዴል ባሻይ ትርፈ ዝብሃሉ ነይሮም። ገዛ እንዳ ባሻይ ትርፈ፣ እንዳ ኣንበሳ ዓጽሚ ኣይሰኣኖን ነይሩ። በብእዋኑ ግን ደቆም ይሞትዎም ነበሩ። ደቆም ኣብ ዝጉድእዎም፣ ተወልደ መዓሾ ኣልቂሶምሎም ይፈልጡ ኣይነበሩን፣ ሓደ መዓልቲ ግን ወልዳይ ዝተባህለ ወዶም ምስ ተጎድኦም፣ ተወልደ መዓሾ ከምዚ ቢሉ ኣልቀሰሎም።[……]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ሓደ ካብቶም ንከተማ ኣስመራ ዘወቀቡ ህንጻታት እዩ። 1937 ድማ ተሃኒጹ።

ህንጻ ሲነማ ኢምፐሮ ማርዮ መሲና ብዝተባህለ ክኢላ ተነዲፉ። እዚ ብሰለስተ ደረጃታት ዝተሃንጸ ህንጻ 1800 ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ዓቢ ኣደራሽ ይርከቦ።

ብቕድሚ ወገን ህንጻ ብሰለስተ መስመራት ዝተኸፍለ ጻዕዳ ዝሕብሩ መንደቕ ክህሉ እንከሎ፣ ነፍሲ ወከፍ መስመር ዓሰርተ ሓሙሽተ መብራህቲ ኣለዎ። እቲ መብራህቲ ነቲ ብየማናይን ጸጋማይን ሸነኽ ዝርከብ ሲነማ ኢምፐሮ ዝብል ጽሑፍ ዓቢ ድምቐት ይህቦ።

ካብ ቀንዲ ድንቒ ስራሕቲ ህንጻ፣ ኣብ መንጎ መድረኽን ኮፍ መበሊ ናይ ተዓዘብትን ዘሎ ቦታ፣ ኣራእስ ናይ ኣንበሳ ዝተሃንጹ ዓንድታት፣ ሳዕሳዒት ኣፍሪቃ ዘንጸባርቑ ስእልታት፣ ተኽሊ ተምሪ ከምኡወን ቅርጺ ጠለበዱ ብናይ ኣርት ዴኮ ቅዲ ተቐሪጾም ምህላዎምዩ።…[……]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ማንግሮቭ

እዚ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ተኽሊ፣ ኣብ ገማግም ባሕሪ ብብዝሒ ዝፈሪ ተኽሊ ኾይኑ ጨዋም ማይ ባሕሪ ዝሰማምዖ። እዚ ተኽሊ ንመግቢ ኣግማልን ካልኦት እንስሳታትን ይጠቕም።

ድጎንግ

ድጎንግ ዝተባህለት ኣብ ባሕርን መሬትን እትነብር እንስሳ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣቑጽልቲ እናማእረረት ትምገብ። ኣብ ሃገርና ድማ ላም ባሕሪ ብዝብል ስም ትልለ።

ተምሪ

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከም ፒሮን፣ ሃያኒ፣ ቆሪ፣ ምድጂል፣ ዳይሪ፣ ደጀለትንር፣ ሂላል፣ ዝባድ፣ ሰሊኽ፣ ሮታናን፣ በርሕያን ዘኣመሰሉ ሓያሎ ዓይነታት ተምሪ ክፈርዩ ይኽእሉ።

ተወሳኺ፣ ተምሪ ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ዝፈሪ። ሓንቲ ግንቦ ድማ ክሳብ 70 ኪሎ ክትሕዝ ትኽእል።…[……]


transN Horaires 2014
Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ራእሲ ኪዳነ ማርያም ኣሪጎም ጸጉሪ ርእሶም ጡጥ ምስ መሰለየን ሒማኦም ሞይተንኦም። ሻቡ ተመርዓዉ እንተተባህሉ ኣይምርዖን ኢሎም ኣቕበጹ። ሓደ መዓልቲ፣ ሓደ ዘጋፍ ወቓዕ ከበሮ ዝደልያ ዝነበረ ውባ ዝስማ ጓል ራእሲ ሃይለ መለኮት ነበረት። ግራዝማች ሰለሙን ዝብሃል ዓርኮም ድማ፣ ገና ዘይተመርዓወት ጓል ራእሲ ሃይለመለኮት ረኺብናልካ ኣሎና፣ እዝጊ ይስማዕካ ንዓ ሕራይ በለና ምስ በሎም፣ ራእሲ ሕራይ በሉ። መርዓ ተቖጺሩ ወራዶ መርዓ ኮይኖም ናብ እንዳ ጓል ምስ ወረዱ፣ ዕቤትን ስቤትን ራእሲ ኪዳነማርያም ዘስተብሃላ ጎራዙ ዓዲ

ሰያቦ ሰያቦ

መዓንጣኻ ጥይት ዝኸበቦ

እሞ ሕራይ ኾን ትበለካ ትኸውን እዛ ዳዕቦ?

ኢለን ሓደማሎም። ራእሲ ተኪዞም ርእሶም ኣድነኑ። ኩነታቶም ዘስተብሃለ ዓርኮም ግራዝማች ሰለሙን [……]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ቀደም ዘመን ንብዓት ኣዝዩ ክቡር ከም ዝነበረ መዛግብቲ ታሪኽ ይነግሩና። ጀርመናውያን ብፍላይ ከኣ ወተሃደራት ጀርመን ዝነበሩ፣ ኣብ ዓውደ ኩናት ንዝወደቑ ብጾቶም ክቐብርዎም ከለው፣ እቲ ንስለኦም ዘፍስስዎ ንብዓት ኣኪቦም ምስ ዓስከሬኖም ጌሮም ሓምድ ኣዳም የልብስዎ ነይሮም።

ትነብዑ?
ንብዓት ካበይ ይምንጩ? ስለምንታይ ሰብ ይነብዕ? ንምዃኑ ብኽያት እንታይ? ኣዒንትና ንምንታይ ንብዓት የፍስሱ? ኣዒንትና ምስ ናይ ሓደ ወይ ካልእ ሰብ ሓዘን እንታይ ዘራኽብ ኣለዎም? ብዛዕባ ንብዓት ምስ ዝልዓል ክሕተት ዝግባኦ ሕቶዩ።

ቅድሚ ዕስራ ዓመት፣ ተመራማሪ ንብዓትን ምንጩን ዝኾነ ኣሜሪካዊ / ዊልያም ፍሬይ፣ ንብዓት እናኣከበ ንንውሕ ዝበለ ግዜ መርመራ ኣካይዱ ነይሩ። / ፍሬይ ከም ዝበሎ፣ ኣብ ሓዘን ይኹን ኣብ ሓጎስ ንብዓት ናይ ወዲ ሰብ ተፈጥሮኣዊ ውሽጣዊ ስምዒትዩ።

ኣብቲ ሰፊሕ ናይ ምርምር ስራሕ / ፍሬይ፣ ብዛዕባ ንብዓት ንዘሎ ኣፍልጦ ዘዕቢ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ኣሰለሲሉ። ኣብቲ ዝተኣከበ ንብዓት ብዝተገብረ ፍሉይ ምርምር፣ ሰብ ዝበኽየሉ ምኽንያት ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ንብዓት ውሽጣዊ ስምዒት ይኹንምበር፣ መንብዒ ምኽንያት ንምፍላጥ ሰፊሕ መጽናዕቲ ተኻይዱ። / ፍሬይ ኣብ መጽናዕቱ ነቲ ንብዓት ሓርገጽ ዝብሃል ኣበሃህላ ወን ከይገለጸ ኣይሓለፈን።... [......]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ሃጸይ ዮሃንስ ገና ቅድሚ ሃጸይ ምባሎም ናብ ኤርትራ ብዙሕ ወራራትን ግፍዕታትን ከም ዝገበሩ ይፍለጥ። ነቲ ኣብ መንጎ ሃዘጋን ጸዓዘጋን ብቐዳሞት ደጓዑ (መሳፍንቲ) ሱር ተኺሉ ዝነበረ ምትህልላኽ ተጠቒሞም ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ደግያት ሃይሉ ራእሲ ወልደሚካኤል ብዙሕ ተንኮላት ፈጸሙ።

ደግያት ሃይሉ ተወልደ መድህን ፈታዊኦም ተመሲሎም; ደግያት ገብረ ተኽለ ዝተባህለ ትግራዋይ ኽስልዮም ኣብ ጸዓዘጋ ክቕመጥ ለኣኽዎ። ንሱ ኸዓ ፈታዊ ተመሲሉ ኣብ መንጎ ደግያት ሃይሉ ብዙሕ ሰለያ እናካየደ ዝበልዎ ዝተዛረብዎ ስፍርን ቁጽርን ዘይብሉ ጸብጻብ ናብ ጎይታኡ የመሓላልፍ ነበረ

ሃጸይ ቴድሮስ ምስ ሞቱ ኣብ ሳልስቱ 19 ሚያዝያ 1868 ካልእ ገዲፎም ንጸብጻብ ደግያት ገበረተኽለ ምርኩስ ብምግባር መረብ ሰጊሮም ኣብ ዓዲ ወደል መራጉዝ ዝተባህለ ዓዲ ሓደጋ ወዲቖም ንደግያት ሃይሉ ማሪኾም ኣይተ ወልደ ሚካኤል ሰለሙን (ራእሲ) ሹመትካ ደገዝምነት ግዝኣትካ ምኽዓው ቆሎ ምላሽ ሂበካ ኣለኹ ብማለት ነቲ ጽልኢ ክልተ ኣሕዋት ኣባልሕዎ

ደግያት ገበረ ተኽለ ከኣ እሙን ኾንካ ስለ ዝተረኸብካ ግዝኣት ምሉእ ሰራየ ሂበካ ኣለኹ ብማለት ኣብ ዘይናቶም ዓዳላይ ኾይኖም ተረኽቡ

ድሒሮም ደግያት ሃይሉ ኣብ ቁጽጽሮም ኣእትዮም ከይ ኣኽሎም፣ ሃጸይ ዮሃንስ ተመሊሶም ደግያት ወልደሚካኤል ሻራ ሃጸይ ተኽለ ገርግስ እዩ ብዝብል ጉልባብ ዓድዋ ምጻኒ ቢሎም ለኣኽሎም

ገንዘብ ስርቕን ገንዘብ ልማኖን ክሳብ ዝቐትለካ ዝጠቕመካ ይመስል

ከም ዝብሃል ዝሃብዎም ሹመት ናይ ሓቒ መሲልዎም ብዓል መስቀል ብሓደ ኣብ ዓድዋ ከነብዕል” ኢሎም እዮም ብማለት ከድዎም። እንተኾነ ሃጸይ ዮሃንስ ሕጂ ዕድል ረኺበ ብማለት ተቐቢሎም ኣሰርዎም [……]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኣመጻጽኣ መርገም

ራእሲ ኣሉላ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብኽሳዱ እንተዘይኾይኑ ብጽዕነት ጨው ዝነገደ ከቢድ ፈሰስ ክኸፍል ምዃኑ ዘገደዱሉ እዋን ነበረ።

ህዝቢ ከኣ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ብዝባኑ ጨው ይነግድ ነበረ። ካብ ቀይሕ ባሕሪ ከበሳ ኣብ ዝባንካ ጨው ተሰኪምካ ክትነግድ ድማ እምብዛ መሪር ስለዝነበረ ሕሱምዩ።

ዝኾነ ኾይኑ ነቲ ሕሱም ግዜ ንምግላጽ ወይ ድማ፣ ከም መርገም ክሳብ ሎሚ ብዝባንካ ጨው ንገድ” ይብሃል ኣሎ።...[......]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኤርትራ (ብጽርኢ ወይ ብግሪኽ) ስም ባሕሪ ኾይኑ ካብ ፖርት ስዒድ ክሳብ ባሕሪ ህንዲ ወይ ከኣ ካብ ወደብ ስዩስ ክሳብ ባብ ኤል መንደብ ዘሎ ባሕሪ እዩ።

ኣወሃህባ ስሙ:-

ቀይሕ ዕንባባ ባሕርን መሬትን ስለ ዝረኣየሉ ቀይሕ ሰበባ ዘንሳፍፈሉ ቀያሕቲ ዓሳታት ዝውለድሉ፣ ካብ መንጎ ጻዕዳን ጸሊምን ሕብሪ ዘለዎም ቅይሕ ዝበሉ ህዝብ ዝነብርዎ ቦታ ስለዝኾነ እዩ።

ነብይ ሙሴ፣ ብዛዕባ ቅዱስ መጽሓፍ ክጽሕፍ እንከሎ ንቀይሕ ባሕሪ ብቋንቋ ኢብራይስጢ ያም ሱፍ ኢሉ ሰመያ

ያም:- ባሕሪ ኪኸውን እንከሎ፣

ሱፍ:- ድማ ቀይሕ ማለት እዩ

ኣብ መበል 150 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሊቃናት ዝብሃሉ ንቅዱስ መጽሓፍ ካብ ኢብራይስጥ ናብ ግሪኽ ዝተርጎሙ ከኣ ንቀይሕ ባሕሪ ታላስ ኤርትሮስ ኢሎም ሰመይዎ።

ከምኡወን ኣብ ሃገረ ግሪኽ ኤርትራ ዝብሃል ዓዲ ወይ ቁሸት ኣሎ፣ ትርጉሙ ድማ፣ ቀይሕ ባሕሪ ቀይሕ ምድሪ ማለት እዩ።...[......] 


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ናይ ሓደ ሕብረተሰብ መንነቱ ባህሉዩ፣ ክንዲ ዝኾነ ሓደ ካብቲ ሓደ ክንፈል ባህሉ ከነጽንዕ ይግባእ። ኣብ ማሕብረሰብ ትግርኛ ሓደ ሰብ ምስ ዝቕተል እቲ ቅትለት መታን ናብ ሕነ ምፍዳይ ከይምዕብል ካብ ወገን ቀታሊ ጓል ንወገን ተቐታሊ ተዋሂቡ ደማዊ ምትእስሳር ይፍጠር። ጓልን ጋርን ወይ ድማ ደመ ሕየት (ጠረቕ) ተዋሂቡ ይደቓቐስ። ኣብ መዓልቲ መርዓ ምናልባት ኣዴታት ነቲ ካብ ኣባል ስድራቤት ዝተቐትለ ጓልና ንህቦ ብማለት ገለ ሓደጋ ከየውርዳ ተባሂሉ፣ ኣብ መዓልቲ መርዓ ብዋዕታ ዞማ፣ ኣጎስማ (ሓው ንመርዓትን ወዲ ሓውቱ ነቲ መርዓዊ ካብ ወገን እታ መርዓት) ተጸዊዖም ምስ መርዓዊ ከም ዝቕረቡ ይግበር። ከምኡ ክግብረሉ ዘድለየ ምኽንያት ከኣ እተን መግቢ ዘዳልዋ ኣሕዋተን ምስ መርዓዊ ስለ ዝቕረቡ ዘለው፣ ነሓተን ከይልክማ ክብላ ጥዑይ መግቢ ንኸዳልዋ ስለ ዝግደዳ እዩ። እንድሕር ብገንዘብ ክዳቐስ ተወሲኑ ከኣ በቶም መኻፍልቲ ጋር ተባሂሎም ዝፍለጡ (በብዓዱን ወረዳታቱን ወይ ወን ዓሌትን) ተኣኻኺቡ ብሓደ ጋር ይኽፈል።

ኣቤት ጭውነት!

ኣብ እዋን መውስቦ እንዳ ወዲ ነታ ንወዶም ከምጽእሉ ዝደለዩ መበቆላ ዓደ በቦኣን በዲኣን ኣጻርዮም ምስ ፈለጡ ንእንዳ ጓል ይሓቱ። እንዳ ጓል ብወገንም ኣብ ዝሕተትሉ ክንዝቲ መዓልቲ ሃቡና ኢሎም ብተመሳሳሊ ዓዲ ንእንዳ ወዲ በቦን በደን ኣጻርዮም ምስ ፈለጡ ርኸቡ ኣይትስኣኑ ይብልዎም።

እምበር ሃንድፍ ኢልካ ዝግበር መውስቦ ኣይነበረን።...[......]

Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ራእሲ ኣሉላ ኣብ ሓማሴን ሰፊሮም ከመሓድሩ ምስ ጀመሩ ነቲ ክቡር ባህልን ወግዕን ንምብልሻው መስደመም ዝኾነ ጽኑዕ ኣዋጅ ኣወጁ ገለ ካብቲ ብዙሕ ኣዋጆም።

  1. ሓደ ሰብ ኣርብዓ ዓመት ኣብ ኤርትራ እንተደኣ ተቐሚጡ ወደርብዓ ተባሂሉ ምሉእ መሰል ክውሃቦ ዝብል ነበረ። ጣልያንን ብድሕሪኡ ዝመጹ ገዛእቲ ሓይልታት ከም ቅቡል ወሲዶም ከኣ ኣጽደቕዎ። ሕጂወን ተኾነ ዳርጋ ከም ባህሊ ኾይኑ ኣሎ ክብሃል ይከኣል።
  2. ከምኡወን ገባር ኣብ ገዝኡ ሜስ ንመርዓ ንተስካር ወይ ከኣ ክሰትዮ ኢሉ ከየውድቕ ሜስ መስተ ንጉስን ራእስታቱን ጥራይ እዩ ኢሉ ኣወጀ። ነዚ ክጻወርዎ ዘይከኣሉ ዓበይቲ ኤርትራውያን ሓርበኛታት ኣብ ልዕሊ ደጓዑ ቅልጽሞም ኣልዓሉ ካብቶም ቅልጽሞም ዘልዓሉ፣ ሓደ ከኣ ደግያት ሓድገምበስ ወዲ ከንቲባ ጉልወት ነበሩ።

ብተወሳኺ ራእሲ ኣሉላ ካብ ዝተኣተተውዎ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ሹም ጭቓ ገበሩ።

ጭቓ:- ከምቲ ጭቓ ንመንደቕ ዘጽንዖ ወይ ዘላግቦ ህዝቢ ምስ መንግስቲ ዘላግቦ ማለት እዩ

ኣብ ቦታ ነበረ (ብዓል ቆጽሊ) ፈረሰኛ ወይ ምስሌነ ብተወሳኺ ብቀሊሉ ከም ዘይግዝኡ ዘስግኡዎም ዓድታት እንተሃልዮም ተሰሪ (ደርጎይና) ወይ ሕልፎት ማለት በላዕተኛ ስርዑ። ከምኡወን ኣብ ትሕቲኦም ግብርን ፈሰስን ዘዋጽኡ በብወረዳኡ ገበሩ። ልጅ ተስፋይ ኣጉዕዲ ጸንዓ ደግለ ብጀረንዲ ለወጣ ኣብ ደቂ ድግና ራእሲ ኣርኣያ ኣቦ ፊተውራረ እምባየን ደቡብን ኣብ ኩዓቲትን ከንቲባ በኺት ኣብ ካርነሽምወዘተ ገበሩ።...[.......]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ማሓራይ ሓወይ፣ ማሓራይ ሓወይ

ኣጥፊኦምኻ ናብ ናኹራ ቀላይ

ሸመትካ ኣምበር ኮነት ኣደዳ ትግራየ

ሕነ ከይፈድየልካ ኮይነ ዘባጥ ብዕራየ

 

እዚ መልቀስ ኣሕዋት ደግያት መሓራይ መጎስ (ዓዲ ወገራ) ‘ማሕራይ 1894 ኣብ ናኹራ ምስ ተኣሰሩ ዘልቀስዎዩ።

~~~~~~~~~~~{}~~~~~~~~~~~

 

ሓደ መርዓዊ ምስ ኣዕሩኽቱ ነፍጢ ስለ ዝርኣይሎም ክዘምቱ ከትርዎም፣ ኣነ መንገደኛ' ኢሉ ስለ ስላሴ ስለ ማርያም እናበሉ ኣጥቢቖም ለመንዎም' ምስ ኣበይዎም በብሓደ ቆሊቦም ቀቲሎም ተዓዝሩ ሻቡ'ቱይ ቀብሪ ምስ ኮነ መላቐሳይ

እገላየ ጋዶ እዩ ጋዶ

ንመንገደኛ' ክንዲ ሽሻይ ጥይት ተአንግዶ...[......]

Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ክቡራት ኣንበብቲ

ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብዋልታ መድሓኒት ብዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ ጅግንነት ደግያት ኣበራ” ዝተጻሕፈ መመላእታኡ እዩ።

 

ደግያት ኣበራ ካሳ ወዲ ወዶም ንደግያት ሃይሉ ጸዓዘጋ እዮም።

ጣልያን 3 ነሓሰ 1889 ነስመራ፣ ምስ ኣተወ ሓያል ምዃኖም ኣጸቢቑ ፈሊጥዎም ስለዝነበረ፣ ምስሌነ ዝባን ሓማሴን ሸይሞም። ክጥብሮምን ከከባብሮምን ጀመረ። እቲ ንሓበሻ ዘይፈቐድ ዝነበረ ከም ጫማ ምውዳይ ከይተረፈ ፈቐደሎም። ካብኡ ሓሊፎ ወን ክሳዕ ኣብ መኣዶም ሓወስዎም እንተኾነ ግን፣ ሓያላት ዝኾኑ ይእሰሩ ብምንባሮም ካልኦት ደቂ ሃገር ውን ሓበሬታ ምስ ሃብዎም ምኽያት ፈጢሮም ስድራቤቶም ሒዞም ከይቐደምዎም ሃዲሞም ኣብ መሬት ዓንሰባ ዓረዱ

ጣልያን ከኣ ተቆጢዖም ሰራዊት ልኢኾም ብዙሕ ህዝቢ ኣጋፍዑን፣ ንብረት ወን ራሰዩ ካፒታን በቲኒ ዝብሃል ኢጣልያዊ ፈኪሩ ሰዓቦም መዓል ኣይተ ሓጎስ፣ ዓብደል ሓድሽ ዓዲ ዓንሰባ (ለመጨሊ) ካብ ዓዲ ሞቶ (ስኹን) ከምኡወን ተኸተልቲ ደግያት ሓድገምበስ ወዲ ከንቲባ ዓልወት ካብ ዓዲ ኤሎባ ዓዲ ተከሌዛን፣ ዝነበሩ ኾይኖም ተዓጢቆም ጸኒሖም ኣብ ዋልታ መድሓኒት (ደቂ ሸሓይ) 1892 ውግእ ገጢሞም ንካፒታኖ በቲኒ ቀተልዎ ብድሕሪ ብስውር ነስመራ ኣትዮም ኣጓዱ ዓስከር ጣልያን ሓዊ ኣዲዶም ንትግራይ ተሳገሩ ይብሃል።...[......]

Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

“ሽፋ” መሬት ኣሕዋት ኮይኑ በብጉጅለ ዝካፊልዎ መሬት

“ጉልቲ” ብዓል ስልጣን ንዝፈተዎ ዝዕድሎ መሬት

“ርስቲ” ካብ ወላዲ ናብ ውሉድ ዝመሓላለፍ መሬት

“ዲሳ” ርስቲ ዓዲ ኮይኑ ብማዕረ ዝምቀል መሬት

“ግብሪ” መኣዲ ንጉስ

“ጭዋ” ኣግዓዚ (ብግእዝ) ኣግ ኣዝያን (መውጻእቲ ሓራ)

“ሆብ” ወጠጦ ወይ ተባዕታይ ወዲ ጤል ዘይተቐጥቐጠ

“ሕደማ” ድርሰት ግጥሚ ማሰ ደርፊ

“ጎርዞ ጊላዋ” ኮታይቲ፣ ንዓቕመ ኣዳም ዝበጽሑ መንአአያት

“ትውፊት” ካብ ወላዲ ናብ ውሉድ ዝሓልፍ / ዝውረስ ቃል

“ጥሽ ውባእ” መርዓ ንዝሓለፋ ጓል ከም ሓያም ተቖጺራ ኩሉ መሰላ ከም ዝሕለወላ ምግባር

“ስበት” ጥልቀት ሓደ ትልሚ ኣብ ማሕረስ

“ኮንሶ” ቀዳሞት ንሓጺር ሰብ ዝጽውዕሊ

“ነፍጢ” ተተዃሲ ብረት ...[......]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ብዛዕባ ዘበነ ውቤ ዘይሰምዐ ዘሎ ኣይመስለንን። ግዳ እቲ ስማዕ ሒደት ካብቲ ብዙሕ ብሙዃኑ፣ ሓድሕድ ክንመላላእ መታን፣ ሒደት ዘበነ ውቤ መጠን ክንደይ ሕሱም ከም ዝነበረ ዝገልጽ ዝተባህለ ክጸዊ

 

ደግያት ውቤ ጨካን፣ ጎራሕ፣ ተንኮለይና ስለ ዝነበረ ዓቀይቱ

ንሰብኣይ ሞቕሎ ኣርሲኖም ብመቐመጫኡ ኣቐሚጦም

ቅርሺ ኣበይ ኣሎ፣

መዓር ኣበይ ኣሎ

እናበሉ የሳቕይዎ።

ንደቀንስትዮ ከኣ መታን ከይስምዓ ቆሎ ዓተር ኣብ ኣእዛነን ኣእትዮም

ለይትን መዓልትን ከም ዝጥሕናን

ረጉድ ጥይት ዝውሕጥ ሃንዛ ወይ ጎጎ የሰንክትወን

ነበሩ።

መርኣያ ጭካኔኡ ክሳብ ሎሚ ድማ ብዘበነ ውቤ ዝጸመመ ዝባን ውቤ እናበለ ሞተ ይብሃል ኣሎ።

እቲ ጨካን ገባር ክፉእ ውቤ ከኣ ኢዱ ረኺባቶ ነቲ ኩሉ ኣብ ካብ ሃገሩ ዘሚቱ ኣኪብዎ ዝነበረ ቅርሽን ወርቕን ካልእ ጠቓሚ ንብረትን ብሃጸይ ቴድሮስ ተማረኸ

በሉ ንሕጂ . ካብቲ ንጭካነኡ ዝገልጽ ዝተባህለ ግጥሚ ከብለኩም...[......]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

'ቀደም ዘመን ሓንቲ ስድራቤት ብዝሓ ብዘየገድስ ኣብ ሓደ መኣዲ ተጠርኒፋ ይውሓድ ይብዛሕ ይሕመቕ ይጸብቕ ዓቢ ምስ ባረኾ ብሓደ ኾይና ብሕውነትን ምትሕልላይን ዝመልኦ ፍቕሪ ትበልዕ ነበረት።

ሕጂ ግና.............

ዝኾነ ኾይኑ ሓንቲ ካብ ጥንታውያን ወግዒ መኣድታት ወስ ክብለኹም።

ጥንታዊ መኣዲ " ሌማት" እያ ትብሃል

 

መኣዲ ሌማት ሸሞንተ እንጌራ ተተዓጺፉ ብኽቢ ይቕመጥ ጸብሒ ኣብ ማእከል' ቅርጫት ምስ ኮነ፣ ዓቢ ...ንእሽቶ እንጌራ ቆሪሱ ንኹሉ ኣባል መኣዲ ዓዲሉ ምስ ባረኽ ተቐረብቲ ጸጸቢሖም ይበልዑ።

 

ምናልባሽ' ጥንታዊ ወግዒ መኣዲ ሕጂ ኣሎ ክብል ኣይደፍርን ...[......]


Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኣብ ባሕሪ ፍቕሪ ምሕንባስ፣ ኣብቲ ጉዕዞኡ ምግስጋስ፣ ምስ ምውዳቕ ምትንሳእን ምቅላስን ብፈተነታት ምስጋር ግድን’ዩ፣ መቐረት ክህልዎ። ኣብቲ ህይወት’ቲ ፍቕሪ’ሎ። እቲ ፍቕሪ ንባዕሉ ህይወት’ዩ። ህይወት ከኣ እስትንፋስ’ያ። ብሓጺሩ ፍቕሪ ምስጥር ህላወ’ያ። ኣቲ ምቁር፣ መጺጽ፣ ኣብ ፍቕሪ’ሎ

ህይወት ፍቕር’ያካብ በልና፣ ብግልባጡ ኸኣ፣ ፍቕሪ ህይወት’ያ እንተወሲኽና፣ ህይወት ምስጥር’ያ” ትብል ህብብቲ ኣሜሪካዊት ገጣሚት ኤሚሊ

ካብዛ ነጥቢ ተበጊስና፣ ነቲ ምስጢር ንመርምር፣ ነስተማቕሮ’ሞ፣ ኣብ ምብርባር ምስጥር ህይወት፣ ዓመትን ስዕረትን፣ ምላድን ምማትን ኣሎ። ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ፍቕሪ ዝኣመነ ክከሓድዝጸንዐ ክግዳዕ፣ ከምኡ’ወን ዕርክነት ነይሩ መልክዑ ቀይሩ ከቛርጽኣብ ሓዳር ቃልኪዳን በጺሑክብተን ይርአ’ዩ። አረ ከም ውሁብ ኾይኑ’ዩ ዝኸይድ ዘሎ።

ጠንቂ ምብታኽ ሰንሰለት ፍቕሪ ግን እንታይ’ዩ?

ፍረ ፍቕሪ ስለምንታይ’ዩ ከይበሰለ ዝረግፍ?

ብዙሕን ዓይነታውን ምላሽ ክህልወና ግድን’ዩ። ክንዲ ዝኾነ ከም ገዛኻ ደኣ’ምበር ዘይ ከም ጎረቤትካ ስለዘይመቖካ

ፍቕሪ እቲ ዝቕጽልን ዝቑጸን፣ ዝዕንብብን ዝረግፍን፣ ከከም ዓይነቱ’ዩ ዝትከል...[......]


BernMobil
Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ብዓይኒ ማዕዶ ኣምራት ፍቕሪ ዳርጋ ዘይርድኦ የለን፣ ኣብ ውሽጡ ኣትዩ ተዋሳኢ ምስ ዝኸውን ግና ከከምኡ፣ ስለዚ ኸኣ ንፍቕሪ መን ከም ዘፍቕራ ገና ዘይተመለሰ ሕቶ ዝመስል። ንሓንቲ ብቀረባ ዝፈልጣ ፈላጢተይ ንፍቕሪ መን የፍቕራ? ኢለ ምስ ተወከስክዋ፣ ፈቃር ብምባል መለሰትለይ።

ብርግጽ ከኣ ፍቕሪ ከፍቕር ዝኽእል ፈቓር ጥራይዩ። ፈቓር ወይ ፈቓራት ኣለው? “እወ እንተኾይኑ እቲ መልሲ፣ ትሕቲ ርብዒ ሚእታዊትዩ። እኳ ደኣ ብቑንጣሮ ዝቑጸሩ ውልቀ ሰባትን መጻምድን፣ ከመይ ኣብዚ እዋና ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ መጀመርታ ቅርርባት ኩሉ ምልኻ ፈቓር ትሑት፣ ሓላዩ ..ወዘተ ኩሉ ሰሰናዩ መሲልካ ትላለ። ነብሲ ወከፍ ሌላ፣ እቲ ሓቀኛ ባህርያትካ ሓቢእካ ትተዓራረኽ በብእብረ ድማ መጻምድቲ ትቐያይር

ነቲ ዝቐደመ ወይ ነታ ዝቐደመት ንእሽቶ ትኹን ፍቕራዊ ሕድገት ከየርኣኻ ተፈሊኻያ ከተብቕዕ፣ ዳግማይ ልዙብ ጠባይ ሒዝካ ትቅልቀል ንሓደ ወይ ክልተ ወስታ ክሳብ ተድምዕ ርእስኻ ትቐብር ብድሕሪ ግና ጸሓይ ከም ዝጽሎ ጠበቕ በብቕሩብ ፈኸኽ ትጅምር። ምስምሳት እናብዛሕካ ህድምድሚት ብምርኣይ እግረ ተሕጽር ልቢ ተርሕቕ ነውራም ቃላት ሰው ተብል

ንስለ ፍቕሪ መስዋእቲ ከም ዝኽፈል እናተፈልጠ ክንሱ ብኽልቲኡ ወገን ግብራውነቱ ክንድቲ ኣይኮነን። ኣውራ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ውሑዳት ደቂ ኣንስትዮ፣ ሓንሳብ ኣሚነን ንዝለገባኦ ወዲ ኣዳም ኩልተንኣን ይረክባኦ ንሰለ ፍቕሪ ተጸቒጠን ይሓልፍኦ እዘን ኣብነት ናይዚ ግና እተን ኣዝየን ሒደት ምዃነን ክንዝንግዕ የብልናን። [……]