ትምህርቲ ንህጻናት ፊደላት ትግርኛ ብቴድሮስ ኣፈንጉስ

By Tedros Afenugus January 07, 2012

Updated August 28, 2012 by Yohannes Zewde

ኣዳላዊ ፦ ቴድሮስ ኣፈንጉስ ኣንባቢትን ኣቕራቢትን፦ ህጻናት ሊያ ቴድሮስን ሩታ ቴድሮስን

 

ንሓው ቴድሮስ ኣፈንጉስ ነዚ ብሉጽን ኣዝዩ ሓጋዝን ዝኾነ ስርሓቱ ብነጻ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ርውየት ንኸነውጽኦ ምፍቓዱ ነምስግን። ንኽሎም ህጻናት ተቓደስቲ ናይዚ ምህሮ ንኽኾኑ ተወሳኺ ዕድል ስለ ዝፈጠረ ደጋጊመ የመስግኖ።


ንፉዓትን ንኡዳትን ህጻናት ሊያን ሩታን በቲ ምኡዝ ድምጸን ናይ ምንባብ ዓቕመን፣ ተባላሕነትን ዘቕርቦኦ ሕቶታት ንወላዲኤን ኣዝዩ ዝድነቕን ክተባባዕ ዝግብኦን ባህርያትን ዓቕምን እዩ እሞ ተባረኻ፣ በርትዓ ወስኻሉ ክብለን እፈቱ።


ኣቕረብትን ኣንበብትን ሊያ ን ሩታን

ኣቕረብትን ኣንበብትን ሊያ ን ሩታን