ብቪቭያና ኣማኑኤል
ብቪቭያና ኣማኑኤል

Date: 09/12/2011

(ባህላዊ ዳእላ)

ፍቕሪ

ሓንቲ ጓል ጭቃ ዓዲ፣ ንሓደ ድኻ ዓዃይ ብዓል ሓደ ጽምዲ ብዕራይ ሕቒቕኢላትሉ። ….ኣብ እግሪ ጎቦ ተሓቢኣ፣ ድማ፣ ነቲ ከም ምውላድ ዝወደኣት ድርሆ ሕቒቕ ዝበለትሉ፣ ጎበዝ ድማ

 

ጎተናኻ ገረብ ድዩ ጽላል

መዓንጣኻ   ተመን ድዩ ጥቕላል

ካብዛ ዓይነይ ትኣብየኒ ምግላል

                  ኢላ ዘየመትሉ።


                 ንሱ ድማ፣ ትቕብል ኣቢሉ …….

ወይነይ ኣርሒ ኩለ

ኮራርምትኺ ጻዕዳ ጣፍ በሊዐን

ኣስናንኪ ዝግኒ ኣስተማቒረንየ

ኣዒንትኺ ኩሕሊ ተኻሒለንየ

ኣእዛንኪ   ኩትሻ ዘው ኣቢለንየ

መዓንጣኺ   ጸባ ተርኪሰንየ

ኣነስ ዚደሊ ትሕቲ ኩለንየ

               ቢሉ ንሱ ወን ብዓቕሙ..መለሸላ።

_______________________________________________________________________________________________________________________