ቪቭያና ኣማኑኤል
ቪቭያና ኣማኑኤል

Date: 05/01/2012

(ተረካብ ዘረባ)

 ግራትበርኔንተ

ኣብከባቢ ጽልማ፣ሓንቲ ሰበይቲምስ ብዓልቤተን ንጎደቦዓዲ እናኸዳ፣ሓንቲ ግራት፣ልምዕቲ፣ ካብኣመና ምስኽሳኻ፣ጥይት ከተሕልፍጋዶ ዝኾነትን፣ሓንቲ ካልእድማ፣ ቃድራግራት ብዝረኣያ፣ንብዓል ቤተን፣ እዚ ብዓል ልሙዕግራት፣ ክደክም፣እዚ ….ናብቃድራ ግራትእናመልከታ፣ ኣበይውዒሉ። ትሩፍግራት በርኔንተ በለኦምይብሃል።

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Date: 10/12/2011

(ተረካብ ዘረባ)

 

ኣብ ዓለም ካብ ተፈጥሩ ምውታን’ዶ ህያውያን ይበዝሑ?

“እንዳ ሰበይቶም ዚሓድሩ፣ ክዳኖም ሓጺቦም ዘይክእሉ፣ ነጸለኦም ተወንዚፎም ዘይክእሉን እንጌራ ዕዳጋ ዝድረሩን ወሲኽካ ምውታን ይበዝሑ።

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ኣንታ ኣባ ትኳቦ

….ኦ…….ሆይ

እንታይ ደሊኻ ደኣ’ኻ?

….እዋእ ኣንታ ምስ ሓደ ተባኢሰ ኣለኹ’ሞ ንዕኡየ ዝጽበ፣ ተስፋ ዘለዋ ደኣ ኣይመስልን ‘ዩ እምበር “ ወረ ኣይኸውንን’ዩ ኣንታ”

….ካብ ተስፋ ዘይብሉ ትጽቢት፣ ካብ ርእሲ ዘይብሉ ክርቢት፣ ካብ ድራር ዘይብሉ ትዕቢት የድሕነና ፈጣሪ።

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ኣንታ ነዚ ጎይታኻ ክደነኒ ኣይትብሎን ዲኻ?

…..ኣታ ክደነኒ ዝብሎስ ፣ ቀቕድሚኡ ክከይድ ይርእየኒ’ዶ ኣየሎን።

_________________________________________________________________________________________________________________