ዋዛን ወግዕን

By Viviana Amanuel May 07, 2012

 

በርበረ ከይኣትዎ ኢሉ ይኸውን

ሓደ እዋን፣ ሓደ ሰብኣይ፣ ንብዓልቲ ቤቱ፣ እንታይ እዩ እንጌራ ዓይኒ ዘይብሉ ኢሉ ምስ ሓተታ፣ ብዓልቲ ቤቱ ስንፍናኣ ንምኽዋል ዝበለቶ።

 

ዕርቡን ግን ሂበ ነይረ

ሓደ እዋን፣ ሓደስቲ ሰብ ሓዳር ኣይትጋራጡኒ ይጋራፈጡሞ፣ መርዓዊ ንመርዓቱ ብኢዱ ይከሓሳ።
መርዓት ሃጽ ኢላ ናብ ስድረኣ ብምኻድ ጸገማ ሓበረቶም። ሽዑ ኣደ መርዓት ነጸላአን ተወንዚፈን ናብቲ መርዓዊ ዝርከበሉ ገዛ ከዳ። ስማዕ እስከ ነዛ ጓለይ ገዚእካያ ዲኻ ብኢድካ ትክሓሳ ኢለን ንመርዓዊ ኣፋጠጣሉ።
ጽብቕ ኣሎክን ምግዛእ ኣይገዛእክዋን፣ ዕርቡን ግን ሂበኩም ነይረ በለን ይብሃል።

 

ወግዒ

ሓደ ሰብኣይ ምስ ብዓልቲ ቤቱ

ብዓልቲ ፍረቓይ ከም ዝኾንኺ ኣይትረስዒ

ሰበይቱ፣
እቲ ቅድም እንተኾንካ ጽቡቕ ኣሎኻ፣ እንተ ሎሚ ግን ስለ ዝኸሳዕኩ ድርብካ ክኸውን ይግብኣኒ

 

ወግዒ

ሓንቲ ሰበይቲ ንሰብኣያ

ርኣያ እዛ ወጮ ፣ክርእያ ጥራይ ተሙቐኒ

ሰብኣይ፣

ንዓይ ዋጋኣ ክሓስቦ እንከለኹ ተቑርረኒ