ናኹራን ምምላጥ ኤርትራውያንን

Wednesday 05, December 2012, by viviana amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኣብ ማዕጾ ምጽዋዕ ካብቲ ገማግም ኣስታት 50 ኪሎ ሜተር ርሒቓ ቅድሚ ዳህላክ ከቢር ዘላ ሓንቲ ንእሽቶ ደሴት እታ ኢጣልያውያን ገዛእቲ ናብ ጸይቀ ግንንቲ ቤት ማሕቡስ ዝቐየርዋ ናኹራ’ያ። ኢጣልያዊ መግዛእቲ፣ ካብ መጀመርያ ዓመታቱ ኣብ ኤርትራ ኣትሒዙ ንደሴት ናኹራ ኤርትራውያን ተቓወምቱ ናብ ዝምቑሑላ ቤት ማሕቡስ ለዊጥዋ ነበረ። ኣብ ናኹራ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ እምብዛ ኣድካሚ ዝኾነ ናይ ጽርበት እምኒ ስራሕ ተቖሪኖም ህይወቶም ኣሕለፉ።

ከምቲ ብዛዕባ ኩሉ ኢጣልያውያን ገዛእቲ ክፍለጥ ዘይደልይዎ ዝነበሩ ዝዓበጥዎ ጉዳያት ግን፣ ብዛዕባ ናኹራ ዝፍለጥ ኣዝዩ ውሱንን ቁንጣሮን’ዩ። ብቤት ማሕቡሳ ክንደይ እሱራት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑን፣ ከመይ ዝበለ ህይወት ከም ዝነበሮምን ከምኡ’ወን ብዛዕባ’ቶም ካብኣ ብጅግንነት ዘምለጡን ዝፍለጥ ዳርጋ የለን። ብዛዕባ‘ቲ ኣ ዓሰብ ዝነበረ ካልእ ናኹራ ዝኾነ ቤት ማእሰርቲ’ወን ከምኡ።

ብህዝቢ ዓፋር “ናኹራ ያገሊ” |ሰባሪ ናኹራ| ዝብል ናይ ጅግንነት ቅጽል ዝተዋህቦ ዓሊ መሓመድ ዑስማን ቡሪ፣ ሓደ ካብቶም ምስ ዓሊ መሓመድ ዑስማን ቡሪ ካብ ናኹራ ዘምለጡ ድማ ደግያት ማሕራይ’ዩ ነይሩ።

“ማሕራየ ማሕራየ ጨዲድዋ ከደ ንቐላይ …” ዝብል ክሳብ ሎሚ ዝዝከር ደርፊ ኣሎ። እዚ ኣብ ደሴት ናኹራ ካብ ዝነበረ ኣሕዩር ኢጣልያዊ መግዛእቲ ዘምለጥ ደግያት ማሓይ ዝተደርፈ’ዩ።

1898 ዓ.ም ድማ ዓሊ መሓምድ ዑስማን ቡሪ “ናኹራ ያገሊ” |ሰባሪ ናኹራ| ዝመርሖም እኒ ደግያት ማሕራይን ብላታ ገብረእግዚኣብሄርን ዝርከብዎም ኤርትራውያን ተቓወምቲ ካብ ናኹራ ብጃልባ ናብ ሓውሲ ደሴት ቡሪ ዘምለጡላ ዓመት እያ።

ንዝያዳ ሓበሬታ   “ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ 1882-1941” እትብል መጽሓፍ ምንባብ።

Write a comment

Comments: 0