<<ጥንታውያን ምሳሌታት ኣበው >> Updated Saturday 26, January 2013, by Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

 

ኣብ ዝደልኽዮ ጠሓንዮ፣ እቲ ሓሩጭ ጥራይ ኣምጽእዮ

ኣንዲዶም ካብ ዘጽግቡኒ፡ ክሳብ ዝዝሕል ይጥመየኒ"

ቀጢነምበር ሜስየ፣ ደኽየምበር ጭዋ

ድኻ ንኣመሉ ይዕረቕ ባዕሉ

ኣረጊት ፈከረ ግንቦት ኣዝመረ ኢልካ ኣይትእመን

ድኻ ብሕልሙ ጠስሚ ተዘይ በልዕ ዓበቕ ምተወደአ

ኣድጊ ካብ ሞታ ትገድድ እታ ሙግታታ

ሰበይቲ ኣይትድረቕ፣ ቐሺ ኣይሰረቕ ጭዋ ክዳን ኣይዕረቕ

ዘይተገልበጠ ይሓርር

ሓሚሙ ዝተንሰአ፡ ፈጣሪኡ ረስዐ

ሓምሊ ብዘውጽኦ ጸገም፡ ኣይትኹራዕ ስገም

ሓሲኻ ኣይቅያሕ፡ ኣብ እምኒ ደይብካ ኣይንዋሕ

ሓሳብ ሰብን ፣ጭራ ከልብን ኩሉ ሳዕ ላዕሊ ላዕሊ

ሓሳዊ ብቓሉ፣ እተሰብረ ብምስሉ

ሓሳዊ ኣብ መልሓሱ፡ ክናብ ኣብ ማሕፈሱ

ሓሳዊ ከም ኣፉ፡ ሰራቒ ከም ኢዱ

ሓሳውን ስንቅን እናሓደረ ይፈኵስ

ሓሪጭ ሰይጣን ዝልቃሕ፡ ከይበልዐን ይብል ጋሕ

ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያ ብእግራ ትወጽእ

ሓቂ እናሓደረ ይኹላዕ ከም ወርቂ

ሓቐኛታት መሰኻኽር ሓደ መልሓሶም፣ ጽሩያት ኣብዑር ሓደ ማሕረሶም

ሓባል መጠመቲኣ ትኳሓል

ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ

ሓንካስ ዘለዎ ደብርን ሓርገጽ ዘለዎ ባሕርን ከይተሃወኸ ነይቀሪ

ሓያል ሓምሓም ንእምኒ ሓደጋ ይወድቆ

ሓደ ግዜ ካብ ምዝራብ፡ ሰለስተ ግዜ ምሕሳብ

ሕልፈት ንዘይፈልጥ፡ ዑና ዒዱ ኣርእዮ

ሕሙም መንጸርጸሪ፡ ኣምላኽ ዝወሰኖ ንዘይቀሪ

ሕሙም ዒይኒ ኣብ ጥቓ ትኪ ኣይተቕርብ

ሕማም ዘይብሉ፡ ሕሙም ስጋ በሊዑ ይሓምም

ሕማቅ ዉሉድኻን ሕማቕ ጥሪትኻን ሓደ

ሕማቕ ምስ ዝጸልእ፡ ከመዒልካ ይኸልእ

ሕማቕ ነዒቒ፡ ጸማም ሰሓቒ

ሕነኡ ዘይፈዱ ወዱ ኣድጊ

ሕኑቕ እንታይ የውጽእ? ዓፍራ

ለባም ይሓስብ ናይ ዓመት፡ ዓሻ ይሓስብ ናይ ዕለት

ላዕላዩ ዝተዘርገ ታሕታዩ ነይጸሪ

ልሳን ዓጽሚ የብሉን፡ ግን ዓጽሚ ይሰብር

ልቐቕ ዘይምድርኻ፡ ውረድ ዘይበቕልኻ

ልቢ ዝሓብኦ ቡቑሊ የውጽኦ

መላኺ ዘይብሉ፡ ሰይጣን ይመልኮ

መርገም ከውድቕምበር ክወግእ ኣይረአን

መሸላ እናሓረረ ይስሕቕ

መሸላ ህጓጉ ኣብ ኢድካ እንከሎ ምስጓጉ

መናበሪ ገዲፍካ መናገሪ፡ ሞት ንዘይቀሪ

መንቀኛ ሰብ ጸላኢኡ ይተክል፡ ፈታዊኡ ይነቅል

መዓልቱ ዝሓለፎ ስጋ ምጭናዉ ነይተርፎ

መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመጹ

መዓስ መጻእኺ መርዓት ኣሻብኺ ተረኸብኺ ኣብ ቕርዓት

መእሰሪ ዘይብሉ ማእዶ፡ ተዘርዚሩ ይስንዶ

መኻሪ ዘይብሉ ንጉስ፡ ንዘይሓደ ዓመት ነይነግስ

መገዱ እንተ ጠፍኣካ፡ ጓል መገዱ ድለ

መገዲ እንተጠፍኣካ፣ ጓል መገዲ ድለ

ማይ ንዝጸምኡ፣ ምኽሪ ንዝሰምዑ

ምምካርሞ በዓለገ ይመክር፡ ስኣን ዝሰምዖ ይበኩር

ምሳር ዝረኣየ ጓሳ በትሩ ይጽይቕ

ምስ መን ነበርካ ግለት፣ ምስ ቀዳሞት ምስ መን ተረፍካ ምስ ዳሕሮት

ምስ እንዳ ጋዕጃር ዝዋሰብ ኪጽረፍ፣ ኣብ ወሰን መንገዲ ዝዘርእ ኪዝረፍ፣ ኣብ ደገ ንጉስ ዝሕሱ ኪግረፍ

ምስ ጠላማይ ማሕላ፣ ምስ ሓያም ጓይላ፣ ምስ ጓል ምህለላ፣ ምስ ዘራጋይ ዋዕላ፣ መሊኣ ኣይትሕድርን እንተዘይጎዲላ

ምብላዕካ ዝለመደስ፡ እናኽርእየካ የምባሁቕ

ምንም ዓመታት እንተሕለፉ፡ ካብ ሞት ነይተርፉ

ምኩሕ ድራሲ፣ ዕቡይ ኮላሲ

ምድሪ እናጸብሐ ንሽረ ዝበል በዝሐ

ምድሪ እንተዝግምጠል ኩዕንቲ ምጸገብና፣ ኣበይ ኳንካ ( በለ ህበይ)

ምጽላእስ ንጻላእ፡ ፍትሒ ግን ኣይንካላእ

ሞትን ክራማትን ምንም ኣይተርፍን

ሰማይ ሰማይሲ ይትረፍክን፡ ምድሪ ይባርኸልክን

ሰሪቕካ ካብ ምሕሳብ፡ ኢድካ ምእካብ

ሰራቒ ከም ኢዱ ሓሳዊ ከም ኣፉ

ሰበይቲ ዘይብሉ ቀሊል ጸጉሩ፣ ሓው ዘይብሉ ፎኪስ በትሩ

ሰብ ብዘይፈልጦ ይውጽዕ፡ እዝጊ ብዝፈልጦ ይቐጽዕ

ሰኣን እልይ ነግር ገፍሐ፡ ሰኣን ስግር ውሒጅ በዝሐ

ሰይጣን ንኣመሉ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ይጠቅስ ይብሉ

ሳዕሪ ዘይሃብካያ ላም፡ ጸባ ኣይትህብን

ሳእኒ፣ ሽሕ እንተኽበረ፣ ትሕቲ እግሪ

ስም ተራፊ፡ ብልዑ ሓላፊ

ስሱዕ ክበልዕ ይሕነቕ፡ ሓሳዊ ክዛረብ ይስርነቕ

ስበይቲ እንታይ መልክዓ? ኢዳ ተሓጺባ እንካ ዚኣ

ስዋ ልማኖ መማላእታ ማይ

ስዋ ብዘይ ሓተላ ሜስ ብዘይ ኣምቦላ ነጀው በላ

ርሑቕ ከይደ ዝምርዖ፡ ሓደው ክታልል ሓደው ከታለል

ሸራፍ ስኒ መንፈሲ ስዋ፣ ሸራፍ ዕትሮ መምጸጺ ስዋ

ሹመት ንዝፈልጦ የኽብዶ፡ ንዘይፈልጦ የዕበድብዶ

ሹም ንሹም ይኳለሱ፡ ድኻ ንድኻ ይላቐሱ

ሻራ ከም ባይቶኻ፡ ታሪኽ ከም ዓድኻ

ሽሕ መኻሪ፡ ሓደ ወርዋሪ

ሽሕ ፈልጺ፡ መጥመሪአን ልሕጺ

ቀቢሩ ዝምለስ ያኢ፡ ዝመውት ኣይመስሎን

ቀታሊ ሰብኣይኪ፡ ተቐታሊ ሓውኪ፡ ዘይሩ ሓዘኑስ ናትኪ

ቀታሊ እንተርፈደ፣ ተቀታሊ ይግስግስ

ቀናፍዝዶ መፋልስ ይሕሻ? ኩለን ወዲእቲ እኽሊ ይለሓሳ

ቀውዒ ከይከተተ፣ ሰብ ከይሞተ ኣይእመንን

ቂም ሒዝካ ጸሎት፡ ቁም ነገር ሒዝካ ተረት

ቃል ዓለም ክትገብሪ፡ ጾምኪ ከይትሓድሪ

ቐጢነምበር ሜስየ፣ ደኽየምበር ጭዋ

በርበረ ባዕልኻ ገዚእካዮ፡ ይልብልበካ

በቕሊ መን ኣቦኻ፡ እንተበልዎ፡ ፈረስ ኣኮይ

በቕሊ ኣብ መንጎ ኣፍራስ እንተኾነት፡ ፈረስ ዝኾነት ይመስላ

በዓለገ ብመልሓሱ፡ ከልቢ ብጭራኡ ይልለ

በዓለገ ቱፍ እንተበለ፡ ናብ ከብዱ

በዓለገ ኣይትበል ዕጥንጥን፡ ወዲ ጭዋ ቀጢኑ ነይቀጥን

በዓለገ ካብ ዝመኽሮ፡ ወድ ጭዋ ዝሓስቦ ይበልጽ

በዝን ኣዋጅ ይእወጅ፡ በትን ዕዳጋ ይብዝበዝ

በይኑ ዝበልዕ በይኑ ይመውት

በይኑ ዝጐዪ ዝቕድሞብሉ፡ በይኑ ዝምጉት ዝረትዖብሉ

በዲኡ ዝቐንአ ኣብ እምኒ ዝተቐመጠን ረብሪቡ ይገድፎ

ባልደንጓ ከይተሰብረ፡ ሰብ ከተቐብረ ኣይትእመን

ባዕሉ ከይዱ ሳምቡእ ዝኸልኡዎ፡ ሰብ ልኢኹ እግሪ ስደዱለይ በለ

ባዕሉ ዝኣመነ መስክር ኣየድሊ፡ ብሱሩ ዝመንመነ ምሳር ኣየድሊ

ባዕላ መቲራቶ ተሓንቀት፡ ባዕላ ሰትያቶ ተሰርነቐት

ባዕላ ወሊዳቶ ኣይመሰለን፡ ባዕላ ሰንኪታቶ ኣይበሰለን

ባዶን ጸልማትን ሓደ እዮም ብማዕዶ ዝንቁ ከልቢ ኣይነክስን'

ብሓደ ወገን ተዛረቦ፡ ብሓደ ወገን ተላዘቦ

ብሕማቕ ጓሳ ላም ትውቃዕ፡ ብሕማቕ ዳኛ ቅኑዕ ይርታዕ

ብሕጊ ካብ ዝኸደት በቕለይ፣ ብዘይ ሕጊ ዝኸዳ ቆሎይ

ብላዕ ንኸርስኻ፡ ፍረድ ንነብስኻ

ብልሒ ከም መላጸ፡ ሓይሊ ከም ጻጸ (ይሃብካ)

ብልዒ ሓላፊ፡ ሽም ተራፊ

ብሰንኪ ንቑጽ ይነድድ ርሑስ

ብስምዒ ዝተጣበቐ ስኒ ሓይኽካሉ ኣየድቅቕ፡ ስሒቕካሉ ኣየድምቕ

ብርስን ሰባሪ ሰበረ ተመራሪ

ብርኩታ ከምታ ሓውታ፡ ኣብ ውሽጣ እምኒ'ላታ

ብሽማግለ ዝተዓርቀ፡ ብስሚንቶ ዝተነድቀ

ብሽንቲ'ንጭዋ ዝተነድቀ መንደቕ፡ ድሙ ክንቁ ይፈርስ

ብትሕትና ኩሉ ጐይታ፡ ብትዕቢት ኩሉ ኣንታ

ብዒተል ኣይደቀስኩ ብቐታል ዒተል ኣይደቀስኩ በለ

ብዓይነይ ኣልቅሲ፡ ብኢደይ ሓብሲ

ብኣፍካ ስሕተት፡ ብእግርኻ ሸተት

ብኣፍካ እተምጽኦ ዕዳ፡ ብእግርኻ እትኸዶ ሜዳ (የድክመካ)

ብኣፍካ ዝወጸ ኣይወጽዕካ፡ ብኽብሪ ኣብያስ ብሕምቢጣጥ

ብዕራይ ኣብ ዘበለ እንተ በለ፡ ዕርፊ ኣጽንዕ

ብእዋኑ ከይሕሉ፡ ዋይ ኣነ ሸእ! ይብል ይህሉ

ብኻራኻ ተመተር፡ ብዝመኸርካዮ ተኸተር

ብኽሳዳ ደጊፎም እንተላሃይዋ፡ ዘላ መሲሉዋ

ብዘመነይ ይጥዓሞ ወገነይ

ብዘይ ማይ ነጐዳ፡ ብዘይ በላዕካዮ ዕዳ

ብዘይ ብርኪ ሸዀና፡ ብዘይ ርእሲ ጐተና

ብዘይ ኣፍካ ሓቢ፡ ብዘይ ኢድካ ሓዊ፡ እቲ ኣይመርር፡ እቲ ኣየሕርር

ብዘይ ክዳንካ ወለል፡ ብዘይ ጠስምኻ ጸረር

ብዙሕ ካብ ምዝራብ፡ ብዙሕ ምሕሳብ

ብደዎም ዝዘተዩዎ፡ ብኾፎም ይብትንዎ

ብጐራሕ ኣይትገራህ፡ ብዓሻ ኣይትመራሕ

ተሓቢኣ ትጠንሶ፡ ሰብ ኣኪባ ትሓርሶ

ተሃዊኾም የፍስስዎ፡ ኮፍ ኢሎም ይሓፍስዎ

ተመሊስካ እትረድኦ፡ ገዲፍካዮ ኣይትእቶ

ተመን ስፍርኡ ምስ ዝገጊ ይመውት

ተመን ቀጠነ ኢልካ ኣይርገጽ፡ ወዲ ጭዋ ሓመቐ ኢልካ ኣይላገጽ

ተመጣላዕይ ኣርሓ ኣብ መቐመጭኡ ይውጋእ

ተማጻራያይ ዝብኢ መዓኮር ምራኽ ይልሕስ

ተረት፡ ንነገር ይኾኖ መሰረት

ተቐሚጥካ ዝሰቐልካዮ፡ ብደውካ ምውራድ ስኢንካዮ

ተባዕ ኣይሞተ፡ ፈራህ ኣይሞተ፡ ላንግላንጋ ሞተ

ተናገር ዝመሰለ፡ ብላዕ ዝበሰለ

ተናጊሩ ኣናገረኒ ዝፈትወኒ ይመስል፡ ከይዱ ተናገረ ዝለኣኽኩዎ ይመስል

ተዓዚቦም ካብ ዝጸልኡኻ፡ ተዓዚቦም ይፍተዉኻ

ተካሊት ዑፍ ክርም ከሪማ ጥቅምቲ ትዓውር

ተኸዲኑ ዝመጽእ ተቐሊዑ ይብላዕ

ተኹላ ከመ'ንበሳ ክትንቁ ተሰንጢቓ ሞተት

ተው ወደል፡ ከይትኣቱ ኣብ ገደል

ተግረርዳሪ ጾም ሓዳሪ፡ ቆልማጽ መቃባጠሪ

ተጐልቢቡ ንዝብልዕ ተጐንቢሕካ እተዎ

ተፈርደለይ ኢልካ ኣይተንጋሕጥጥ፡ ሃዲሙለይ ኢልካ ኣይተፋጥጥ

ተፋትዮም ጓልን ወድን ይዋሃቡ፡ ኣሸበሸብ ኢሎም ዋሕሳት የቕርቡ

ታሕሳስ ኣይትቐውዕ፡ ጸማም ኣይትጸውዕ

ታሪኽ ምስ ቀዳሞትን ዳሕሮትን የራኽብ (የላሊ)

ትሓድጎ እንተበልኩስ ትውስኸሉ

ትሕትና በትሪ የውቅዕ ትሕትና ምጕት የርትዕ

ትበልዖ ስኢና ዝቐጠነት፡ ኣነ ቐጣን ኢላ ኣዝመረት

ትንቢት ይመርሕ፡ ልጓም ይገርሕ

ትንዕ ዝበለካ ዳርጋ ዝወቕዓካ

ትዕቢት መቕድም ውድቀት፡ ትሕትና መቕድም ክብረት

ትዕግስቲ ርእሲ ሃብቲ፡ ትምህርቲ ናይ ዘለዓለም ርስቲ

ትኽክል ይግበርኩም ከም ስኒ ኣድጊ፡ ይብል ሕሱም ረጋሚ

ትኽደኖ ዘይብላ ትጉልበቦ ቃሕ ይብላትውሕጦ እንተበልኩስ ትጐስመሉ

ነቓሊኻ መርዓ'ሎ፡ ቀዳዊኻ ቀብር'

ነቓዕ ሓምሓም ምእንቲ ክትፈልጥ ማይ ምለሰሉ

ነቕናቒ ከሎ መን ማይ ጽሩይ ክሰቲ

ነቕናቒ ከሎ ተማቲ፡ መን ጽሩይ ማይ ክሰቲ

ነባጉምባሕ እንተደለዩ ክበልዑዎ፡ ዛግራ ይብሉዎ

ነብሪ ዓይኑ ሓሚሙስ፡ ማሕስእ ክመርሖ ለመነ

ነንእሽቱኡ ብበቕሊ ዓዓቢኡ ብእግሪ፡ ተካል ግብሪ

ነዊሕ እንተዘይጕረረ፡ ሓጺር እንተ ዘይፈከረ፡ እቲ ምተደፍረ፡ እቲ ኣይምተሓፍረ

ነዊሕ ኦም እንዳማቱ የጽልል፡ ዓሻ ሰብ ሰቡ የቕልል

ነገር መላኺ ጉርዱ የብሉን

ነገር ባሕሪ ይገፍሕ ካብ ባሕሪ ነገር

ነገር ብዕርቂ፡ መገዲ ብደርቂ። ነገር ብወግዒ፡ ሓዊ ብገልዒ

ነገር ብወቐሳ፡ በደል ብኻሕሳ እየን ዝዳቐሳ

ነገር ንመሃዚኡ፡ ተመን ንተሓዚኡ፡ እሾኽ ንሓጻሪኡ

ነገር ኣበይ ደሊኻ ናብ ሃገር

ነገር፡ ኣበይ ደሊኻ፡ ኣብ ሃገር

ነገር ኣብ ምጅማሩ፡ እኽሊ ኣብ ምዅማሩ

ነገር ኣጓዲኣ ትልክም፡ ታኼላ ኣታዊኣ ተስጥም

ነገር እንተበዜሐ፡ ብኣድጊ ኣይጸዓንን

ነገር ከም መልዓሊኡ፡ ስጋ ከም ጠባሲኡ

ነገር ካብ ድልይልይ፡ ጽንሕ ይሓይሽ እልይ

ነገር ዘይጸገበ ጓል ዋጣ የእቱ። ነገር ጢፋ ሓሓሊፋ

ነገር ዘይጸገበ ጓል ዋጣ/ሓሜን ይሕጸ

ነገር የምጽእ፡ ድጕሪ ሓመድ የውጽእ

ነገር ዲገመን ዓውዱ ዲገመን ግደኡ ኣይስእንን

ነገርካ ዝደለየካ፡ ርእስኻ ይተናኽየካ

ነጻነት የዅርዕ፡ስራሕየብልዕ

ነፋይ ሓመኹሽቲኣብርእሱይምለሶ

ናቡተ ርስተይእናበለሞተ

ናቱ ዝበልዕዕዳ'ብሉ፡ ዝመሰሎዝዛረብነውር'ብሉ

ናየ'ቦኻ የናብረካ፡ናይጓናየናግረካ

ናየ'ንጭዋ ጻዕረ ሞታ፡ ናይ ድሙ ጸወታ

ናይ ሕሹኽሽኽመርዓንፍትሕየሸግር

ናይ ህበይ ንጉስ፡ባዕሉይኹምርባዕሉየፍርስ

ናይ ልቡ ዝነገርካዮ፡ዳርጋዝሓጐምካዮ

ናይ ልቡ ዝገብር፡ነዲኡነይነግር

ናይ ልብኻ እንተ ዘዛርቡኻ፡ዕዳዘይብልካእንተዝሰዱኻ

ናይ ስጋ መወዳእታዓጽሚ፡ናይነገርመወዳእታፈጽሚ

ናይ ቀታል ነብሲ ምልክቱ፡ደምኣበ'ጻብዕቱ

ናይ በዓለገሃይማኖትካብጅማትይኸርር

ናይ ኣናጹ ዝላ፡ ንደማሙጓይላ

ናይ ኣፍ ኣማኒ፡ይገብረካለማኒ

ናይ ዕዳጋ ዕግርግር፡ንሓድሕድካየፋግር

ናይ ክፉእ ሰብ ተዜካሩ ክትበልዖ የቕሕር

ንሃላይ እንታይጸባሕካኣይትበሎ፡ኣብክዳኑኵለሎ

ንሓጥያት ተነሲሕካ፡ንበደልክሒስካ፡ንመዓትተማህሊልካ

ንህሩፍ ሰብ ፍትፍትኣርኢኻዒባኣኾልሶ

ንህቢ ክዋፈርሓጹርተመልከት

ንሕና ልቢሎና፡ ኣሓና ቀርኒለወን

ንለባም ኣምተሉኣበይከይስሕቶ፡ንዓሻደርጕሓሉኣበይከይፈልጦ

ንሌባ እንተበልካዮሌባሌባ፡ዝበልካዮይመስሎሉባሉባ

ንልዕሌኻ ኣኽብሮ፡ንትሕቴኻዘክሮ

ንመስከረም ዜቖስልእግሪሰነዜምቢይዓርፎ

ንመኸታ ዋልታ፡ንዘረባናዕታ፡

ንምድሪ ኣይህቡላንስድሪ፡ንርስቲይዋግኣላ'ንስቲ

ንሞት ፈራህካያ፡ንምህዳምፈራህካያ፡ብምንታይደኣ' ትሓልፍኢልካያ

ንሰብ ጸላእቱ፡ይወጹካብቤቱ

ንሰይጣን ኣይትሃቦስልጣን

ንስሙ ቤተ ክርስትያንይሳለሙ

ንስኻ እንተ ዘይትደፍኣኒመንመጽደፈኒ

ንበዓል እንጀራኻምኸሮምኸሮ፡እንተኣበየመከራይምከሮ

ንበዓል ጣፍ፡ ይበልጾበዓልኣፍ

ንብረት የነባብር፡ሕጊየከባብር

ንብዕራይ ካብኡ ዜተረኽበትምራንትኣስሮ

ንተመን እግር'ብሉ፡ ንዓሻ ልቢ'ብሉ

ንነገር ነገር የተስኦ፡ ንሞት ጽጋብ የረስዖ

ንዑቕ ይንዕቀካ መጠን ነብሱ፡ ሕፉር ይሓፍረካ መጠን ርእሱ

ንዑቕ ይንዕቀካ፡ጓህማምይስሕቀካ፡ከይትቕድሞኢሉካ

ንዓሻ ኣብ በይኑ ጽረፎ፡ ናብ ኣደባባይ ባዕሉ ከሕልፎ

ንዓይ ነንጭዋዶኣብሎቖታ፡በለትኣንጭዋ

ንኣይ ከተሕሚ፡ በሊዓ ትጠሚ

ንዓዱ ዋናለዎ፡ ንማይ ዓይኒ ዓይኒለዎ

ንኣድጊ ዘይከበዶ ንመጽዓን ከበዶ፡ ኣብዜሎኻ ጋዶ

ንእሽቶ መንጠቢት ፈላሒት፡ ኣያ ዘይብላ ጓል ነባዒት

ንዕቀትያ መሓዚ፡ መዓልቲ ዋዚ፡ ለይቲ ቃንዚ

ንኩሉ እንተሃብካዮ ነናቱ፡ ሰብ ይሕጐስ፡ እዜጊ ይፈቱ

ንኸብዲም ሰብ ፍቕሪ ኣይግድሶን

ንኹሕሊ ዜበልክዎ ንቑልዒ፡ ንፍቕሪ ዜበልክዎ ንጽልኢ

ንኹሉ ጸላእየይ ኣይትበሎ፡ ጸላኢ ከይተብዜሕ

ንኽፍእቲ መዓልቲ የሎኽልክን በላ

ንዘይ ተምልጠኒ ንምንታይ ተጕይየኒ

ንዘይትገድፎ ኣቐዱምካ ደግፎ

ንዘይኮነካ ዘመድ፡ ገንዘብካ ኣይትስደድ

ንዜሓለፈ ክረምቲ ቤት ኣይሰርሕዎን

ንዜደቀሰንበሳ ኣተንስኣቶ ላም ልሒሳ ልሒሳ

ንገመል ስሓባ ስሓባ፡ እንተ ኣበየትካ ሰዓባ

ንጉስ ዘለዎም ኣናህብ መዓር ይገብሩ፡ ንጉስ ዘይብሎም ጸናጹ ኣብ ጐደፍ የንገርግሩ

ንጐራሕ ጐራሕ ይፈልጦ፡ንቆርበት ዕንጕለ ይመልጦ `

ንጥዕምቲ ብኽያት ቀብጠርጠር ትጽይቓ

ንጽሕጻሕ እግሪ ኣልዒልካሉ፡ ንኸልቢ ሃዱምካሉ፡ እቲ ኣይዕገስ፡ እቲ ኣይምለስ

ንፉዕ ወይ ምሰልገሰ፡ ወይ ምስ ሞተ ይዜከር

ንፋዕ ንፋዕ ኢሎም የእትዉኻ ናብ ዯም፡ ሕመቕ ሕመቕ ኢሎም ይብሉኻ ህዯም

ኣህባይ እንተበዜሑ ጥቓ ከልቢ ነይቀርቡ

ኣሕዋት ምስ ዜሰምሩ፡ ኣናህብ ምስ ምዕሩ

ኣሕዋት ምስ ዜሰምሩ፡ እንታይ ይገብሩ

ኣሕዋት ምስ ዜሰምሩ፡ ጸላእቲ የባርሩ፡ ከውሒ ይሰብሩ

ኣሕዋት ብምስማር፡ ዕንጸይቲ ብምጥማር

ኣሕዋጥ ምስ ዜጻልኡ፡ እንታይ የጥፍኡ

ኣሉ ንኽስዖይ የዲሉ

ኣሉ ዜበለ ገደል፡ እወ ዜበለ ጐልጐል

ኣልዩኪ ደኣ ብልሓት፡ እዙዶ ኾይኑ መገዱ ቢሓት

ኣመል ምስ መግነዜ

ኣሚኖም ይምጉቱ፡ ኣረጋጊጾም ይሽምቱ

ኣርሐ ከይሰወደ፡ ጻህያይ ሱር ከይሰደደ

ኣርእዮም ኣይኽልኡኻ፡ ኣስሚዖም ኣይጥለሙኻ

ኣርክቦ ክብል እዜጊርከቦ

ኣሻቦኽን፡ ሓደ ጣሳ ከይሰተኽን (በለታ ቁርዖ ነንጭዋ)

ኣብ መኣድኻ ህሩፍ፣ ካብ መጋርያኻ ዕሩቕ ኣይስኣን

ኣይ ጓል ኣይመርዓት፣ ኣይስብቖ ኣይ ግዓት

እዋን ዝሃባ ሓምሓም፣ ከውሒ ትሰብር

ከይሓተትክዎ ዘውሪ፣ ክንዲ ዘስሕቕ የኾሪ

ኩሉ ዕዳ ኣይከም ከብድን፣ ንግሆ በሊዓ ምሸት ኣይሰድድን

ካብ ብፍትሒ ዝኸደት ላመይ፣ ብዘይ ፍትሒ ዝኸደት ምራነይ

ካብ ክታር ዘረባ፣ ክተር ለቖታ

ዘይትበልዖ ስጋ ቓሬት፣ ዘይትሰትዮ ስዋ ሓሬት

ዝመጸ ከይመጸ፣ ብርኹታኻ ንጸ

ገላጋሊ ስኢነ፣ ገልገለይ በላዕክዎ ባዕለይ

ጌጋ ዘርኢ ንሓደ ዓመት፣ ጌጋ መውስቦ ንዘንተ እለት

Write a comment

Comments: 4
 • #1

  aron (Monday, 19 October 2015 23:54)

  ለባም ይሓስብ ናይ ዕለት ዓሻ ይሓስብ ናይ ዓመት።

 • #2

  ሓየሎም (Saturday, 16 January 2016 15:26)

  ተሓቢኤን ይጠንስኦ ሰብ ጸዊዐን ይሓርሰኦ

 • #3

  Mekonen (Friday, 04 March 2016 15:46)

  ብሃቂ ደስ ዝብል ቢሂል ለባማት (ምስላታት)

 • #4

  Mekonen (Friday, 04 March 2016 15:50)

  ናይ ኣናጹ ዝላ ንደማሙ ጎይላ