Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

“ሽፋ” መሬት ኣሕዋት ኮይኑ በብጉጅለ ዝካፊልዎ መሬት

“ጉልቲ” ብዓል ስልጣን ንዝፈተዎ ዝዕድሎ መሬት

“ርስቲ” ካብ ወላዲ ናብ ውሉድ ዝመሓላለፍ መሬት

“ዲሳ” ርስቲ ዓዲ ኮይኑ ብማዕረ ዝምቀል መሬት

“ግብሪ” መኣዲ ንጉስ

“ጭዋ” ኣግዓዚ (ብግእዝ) ኣግ ኣዝያን (መውጻእቲ ሓራ)

“ሆብ” ወጠጦ ወይ ተባዕታይ ወዲ ጤል ዘይተቐጥቐጠ

“ሕደማ” ድርሰት ግጥሚ ማሰ ደርፊ

“ጎርዞ ጊላዋ” ኮታይቲ፣ ንዓቕመ ኣዳም ዝበጽሑ መንአአያት

“ትውፊት” ካብ ወላዲ ናብ ውሉድ ዝሓልፍ / ዝውረስ ቃል

“ጥሽ ውባእ” መርዓ ንዝሓለፋ ጓል ከም ሓያም ተቖጺራ ኩሉ መሰላ ከም ዝሕለወላ ምግባር

“ስበት” ጥልቀት ሓደ ትልሚ ኣብ ማሕረስ

“ኮንሶ” ቀዳሞት ንሓጺር ሰብ ዝጽውዕሊ

“ነፍጢ” ተተዃሲ ብረት

“ቦፍታ” ሻሽ ጹይ ክዳን

“ከፈን” መግነዚ

“ስላግ” ንኽወስ ኣዝዩ ዘይህወክ ምስ ወሰነ ግን ቆራጽ

“ኣጋስስ” ኣድገ በቕሊ

“ኩሮ” ብስፈ ዝተሰርሐ ንእሽቶ መስተይ ጸባ

Write a comment

Comments: 3
 • #1

  Awet (Friday, 26 April 2013 23:30)

  aziu tsbuk! kalat Tigrigna kab nfeltom zeynfeltom ena bezhu metsiyom!

 • #2

  Debesai Fisahaye (Saturday, 27 April 2013 00:06)

  betami mehari kalat tigrigna yekenyelna sele tegedasenetki

 • #3

  Ahmed (Saturday, 27 April 2013)

  Good job sister. Nay bihaki mihari zikone topic tikribi aleki. thank u zihaftin
  kesiliyo

Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኣልደ መልዲ”፦ “ጎበ ጨረ ፣ክንፍለጽ እንከሎና ዘሸግረና ጎበ ጨረ ንዝኾነ ዕንጸይቲ (ጉንዲ) እነመልክተሉ ቃል”

ተድጊ”፦ ፍሒራ፣ “ ፍሒሩ፣ ፍልሖ፣ ጻጸ ዝምገብ ፣ኣብ ጉድጓድ ዝሰፍር ደቒቕን ሓዋይን ዝጸጉሩ ቆርበቱ ረጉድ ብምዃኑ ብቐሊል ክነኹል ዘይክእል ኣራዊት”

ተገቢዙ”፦“ሓይሉ ሓቢኡ፣ ፍልጠቱ ከዊሉ”

ተገዳሪ ወዲ በረኻ”፦ “በሪህ መንጣሊ መሓስእ፣ ደቀቕቲ እንስሳታት፣ ካብ ኣዴታቶም መንጢሉ ዝወስድ ፣ ጸሊምን ጻዕዳን ሕብሪ ዘለዎ ኣሞራ”

ትምሃዮ”፦ “ስሓሎ፣ ኣብልሓዮ”

ኣጂሉ”፦ “ኣሊኹ፣ ዘፊቑ” እቲ ..ነቲ ዝደረቐ ቆርበት ኣብ ዝረግአ ጸባ ወይ ድማ ኣብ እተበጽበጸ እንጣጢዕ ኣሊኹ፣ ከም ዝትርክስ ጌርዎ”

ኣዋጊራ”፦ “ጥንሲ ፣ብዘይ መዓልቱ ዝኸዳ”

ትርግ”፦ “ሕጊግ፣ትልኽ፣ ጻዕረ ሞት” ተወሳኺ፣ ክብርና ከይዋረድ ፣መሰልና ንከይንፈግ ኢልና ብምሕላን እንፍጽሞ ናይ ምክልኻል ተግባር”

ኢያድ”፦ “ትንታግ”፣ ብሓደ ወገኑ እናነደደ ብካልእ ወገኑ ንእሕዘሉ ዕንጸይቲ እነመልክተሉ ቃል”

ተጓሓለው”፦ “ኣዘንጊዑ ፣ ተሓቢኡ፣ ተኸዊሉ”

ተጉላባ”፦ “ተንኮል፣ ልግሚ፣ ቂም”

ተጋለል”፦ “ተማኸር፣ ተመያየጥ”

ተጎለጭ”፦ “ተረቲዕካ፣ መጻውትና ፣ ጌጋኡ ከይኣረመ እንከሎ ቀልጢፍና ከም እተጋገየ እነረደኣሉ ቃል”

ተጎጉው”፦ “ረጊኡ ፣ ድረቁ፣ “እት ፈሳሲ ከምኡ’ወን ዝኾነ ልምሉም ዝነበረ ነገር፣ ብምርጋእ ደሪቑ” ተወሳኺ፣ ካብ ሓሩጭ ፣ ስገም ወይ ድማ ሓንፈጽ ዝተስንከተ ረጉድ ቕጫ “

ትኳዕ”፦ ዘኽታም፣” ኣዲኡ ሞይታ ብካልእ ኣደ እናጠበወ ዝዓቢ”

ትልዋ”፦ “ስራ እንስሳታት”

ትርኑኽ”፦ “ጽቑጥ፣ ምስትንፋስ ዝሰኣነ”

ትርንጉ”፦ ዓይነት ተኽሊ ኮይኑ፣ ፍረኡ ፍረ ዱባ’ዩ ዝመስል ብጥሪኡ ድማ ይብላዕ”

ታል”፦ “መእሰሪ ፣ መትሓዚ፣ ሕንጊድ ንዝኾነ ላም፣ ኣብ ግዜ ምሕላብ ጸባኣ ምእንቲ ከይድፋእ፣ ኣብ ቀርና ኣሲርና እንሕዘሉ፣ ገመድ ( ምራን)”

ተመኽሊኢ”፦ “ ተነቃፊ ፣ ኮራይ፣ ተቀያሚ፣ ተዓንቃፊ፣ ዋላ ንእንስሳ ንጥቀመሉ፣ ተወሳኺ፣ ብቀሊል ምክንያት ዝሓምም ፣ምሉእ ጥዕና ዘይብሉ፣ …ዋላ ንእንስሳ

ተመኹልዩ”፦ ተሓቢኡ ፣ተጠውዩ፣ ብሒቱ፣ ተወሳኺ፣ ምስ መማኽርቱ ተማኺሩ

ተመዝቢሩ”፦ “ተዘሪፉ፣ ተበዝቢዙ፣ ተጓሕጊሑ”

ተማዕቂቡ”፦ ተማሕጺኑ፣ ተዓቂቡ፣ ለሚኑ”

ተምታሚ”፦ “ወቃዒ፣ ሃራሚ”

ንፍጊ”፦ “ስስዐ፣ ብቒ”

“ነቲሕ”፦ “መምለጢ ጸጉሪ ናይ ከብቲ ብሓፈሻ ጥሪት ፣ ቆርበት ጸጉሪ መምለጢ ንኽኸውን ተባሂሉ ፣ ሽንቲ ከብትን፣ ዝነትዐ ዕንጉለን ተሓዋዊሱ ኣብ ገበራ እተአጀለ ፈሳሲ”

ተሸላጊ”፦ “ተቀባሊ፣ ግምት፣

ተሸኒሑ”፦ “ተሃንጥዩ፣ እቲ ክንገብሮ ዝሓሰብና ተግባር ቀልጢፉ ንምፍጻም ዝግበር ተህዋኽ፣ እነመልክተሉ ቃል”

ተውኔት”፦ “ሳዕስዒት ( ትልሂት) እናኹደድና ሓጎስና እንገልጸሉ ዓይነት ሳዕስዒት

ተቆራኒዩ”፦ “ተኣሳሲሩ

ተዃዒ”፦ “ነኻሲ፣ “እንተኾበ፣ ብምንካስ ዘሳቂ እንስሳ”

ተቃጽዩ”፦ “ተጸናትዩ

ተሸኒኑ”፦ “ተገሚቱ

ተሸባኒ”፦ “ተሰማማዒ፣