ካብ ኪዳን ወጻኢ ዝጠነሰት ጓል ኣነስተይቲ

By Viviana Amanuel 25 March 2012

 

ኣብ ብሄረ ብሌን ካብ ኪዳን ወጻኢ ዝጠነሰት ጓል ኣነስተይቲ፣ ኣቦ ህጻን መን ከም ዝኾነ ብስድራ ትሕተት፣ ዝሰመየቶ ሰብ እንተኣሚኑ ኣብ ግዜ ሕርሳ” ዕጦ መሰ” ሕርሶት የማልኣላ። ንወዱ ስም የውጸኣሉ፣ ስምያት (ጥምቐት) ይገብረላ። እንተ ዘይተመርዓዋ ከኣ ንዓኣ ክሒሱ ውላዱ ይቕበል። ኣብ ግዜ   ጥንሳ ተሓቲቱ እንተዘይ ኣሚኑ ግን ፣ ኣዴታት ክሳብዕለተ ሕርሳ ተጸብየን፣” ሓቐኛ ኣቦ ንገርና ወይ ኣይንሕርሰክን ኢና፣ ምስ ቆልዓኺ ክትሞቲ ክንገድፈኪ ኢና” ኢለን የዋጥርኣ። ስም ሓቐኛ ኣቦ ምስ ነገረት ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ሳምዕ (ምስክር) ስለስተ ግዜ ከም ትሰምዮ ይገብርኣ፣ እቲ ዝሰመየቶ ሰብ ከኣ ካብ ኣቦነት ህጻን ኣየምልጥን። ኣብ ዕለተ ሕርሳ ምንጋር እንተኣብያ ግን ካልእ መርትዖ ስለዘይርከብ ኣብ ቤት ፍርዲ ትኸራኸር ወይ ከኣ ህጻን ብዘይ ኣቦ ይተርፍ። ኣቦኡ ዘይተፈልጠ ቆልዓ ድማ ኣቦኡ ክሳብ ዝፈልጥ “ ኣተንበሊት” (ስመያት” ዝብሃል ማሕበራዊ ወግዒ ኣይፍጸመሉን። ዝበዝሕ ግዜ ግን ኣቦ መን ሙዃኑ ምፍላጡ ስለዘየጸግም ባህሊ ስለዝጽቕጦን ዝተሰምየ ሰብ ወትሩ ኣቦነት ይቕበል’እዩ።