ባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ ሃገርና ይተዓቀብ ይማዕብል

ተዋስኦ

By Zelalem Mihreteab January 12, 2012

 

ምዕራባውያን መሳርያታት ሙዚቃ፡ ብዓል ኣይተ ጊታር፡ ውይዘሮ ፒያኖ፡ ኣይተ ጥሩምባ፡ / ክላሪነት፡ ኣብቲ ኤርትራዊ ዓውዲ ተዋስኦ ብጫው ጫውታ ይጻወቱ።

ባህላውያን መሳርያታት ሙዚቃ፡ ብዓል ኣይተ ክራር፡ ኣይተ ጭራዋጣ፡ ኣይተ ከቦሮ፡ / ሻምቡቆን እምብልታን፡ ገፈፍ እንዳበሉ፡ ናብ ዓውዲ ተዋስኦ ገጾም ይቐርቡ።

መሳርያታት እንዳባ ኣብቲ ዓውዲ ተዋስኦ ብዝቐረቡ ኣይተ ጊታር፡ ብጥዑም ሰላምታ ይቕበሎም።

ኣይተ ጊታር 

ሰላምታ ይብጻሕኩም መሳርያታት ባዕዲ
ካበይ ዝመጻእኩም ካበየናይ ዓዲ
ዓሌትኩምካበይ ካበየናይ ትውልዲ
ዝደኸምኩምትመስሉ ብነዊሕ መንገዲ
ኮፍ በሉ ኣዕርፉ ክንቅርብ መኣዲ

ኣይተ ክራር ሰላምታ ኣይተ ጊታር ቅጭ ኣምጺኡሉ ክምዚ ኢሉ ብንጽርጽሮት መለሰ።

ኣይተ ክራር

መኣዲ ምቕራብ እሞ ይጽናሓልኩም

ካበይ ዝመጻእኩም እባ ንስኻትኩም
ብናይ መን ትእዛዝ መን ኣፍቀደልኩም
ዳንኬራ ትገብሩ ኣብ ዓውድና ኰንኩም
እንታይ ዘመኑ ዘመን ግሪንቢጡ
ወደባት ይወጽእ ብጋሻ ተወጢጡ
ሞንዶሊኖይሰራሰርክራር ብቕምጡ.........!!

ኣይተ ጊታር እዚ ምስ ሰምዔ፡ ነዚ ዝስዕብ መሪር ዘረባ ሰንደወሉ

ኣይተ ጊታር

ብኽያትካንሓዘንካንብዙሕ ተጋነነ
ድምጽኻ ጢንጢን ብጣዕሚ ተወሰነ
ዋናኻ ርገም ታይ ክብለካ ኣነ

ኣይተ ክራር ነደረ፡ በዚ እንታውነቱ ንኸፍልጥ፡ ንዓውታ ከምዚ በለ።

ኣይተ ክራር

በሉ ኣነ ክራር እየ ምእንቲ ክትፈልጡ

ባህላዊ መሳርሒ ኣነ ክራር ኣነ
ዝበለጽኩነይረ ከም ሎሚ ከይኮነ
ብኣይ ይዘናጋዕ ኣመና ዝሓዘነ
ብድምጸይይማረኽ ኣመና ዝጨከነ
ብዘይብ ኣይ ባህልና 'ንታይ ምኾነ

ጥሩምባ እውን ኣስዕብ ኣቢሉ፡ መሳርሕታት ባዕዲ ኤውሮጳ ክሳዕ ክንደይ ኣድላይነት ከም ዘሎዎ ንኽገልጽ፡ ከምዚ ክብል ኣተንበሀ።

ጥሩምባ

ምዕቡላት መሳርሕታት ከማና ዝበሉ
ኣብ ዝኾነ ግዜ ደላይና ኩሉ
ንዓና ክገዝኡ ብዙሕዮም ዝኸፍሉ
ብቐሊል ንዓኹም ክረኽቡ እንዳኸኣሉ

ኣይተ ጭራ ዋጣ፡ ንኹሎም መሳርሒታት ባዕዲ ክዕዘቦም ድሕሪ ምጽናሕ፡ ዝረባኦም ይኹን መልክዖም ደስ ስለ ዘየበሎ፡ ብቑጥዓ ክምዚ በለ።

ኣይተ ጭራ ዋጣ

ክንደይ  ትህውኹ ክንደይ ተዕገርግሩ
ጓይላኹምዘይጥዑምኣውያት ናይ ወኻሩ
ባህልና በኣኻትኩም ፍጹም ተወሪሩ
ከይንከላኸለኩም መኪትና ንሓዋሩ

 ሓድሽ ትውልዲ ፈትዩኩም ብሱሩ
ንዓና ገዲፉ ናይ ባህሊ ምስጢሩ
አረ  ፍጥረትኩም እንታይ እዩ ብሱሩ
ድምጽኹም ኤለክትሪክ እተባራብሩ
ሰውነትኩምሟጢጉ ብኳረንቲ ሓሪሩ

ወዘሮ ፒያኖ ኢዳ ኣብ ምዓንጣ ብምሓዝ፡ ተገቲራ ብንዕቀት ንጭራዋጣ፡ ከምዚ ክትብል መልሲ ሃበት።

ወዞሮ ፒያኖ

መሳርያታት ኤውሮጳ ኩልና ሓበራ
ፒያኖ ትራምፐት ሳክስ ምስ ኪታራ
ናይ ብሉዝ ጃዝ ሲንፎኒ ኦርኬስትራ
ሮክ ፖፕ ክላሲክ ተዋስኦ ኦፐራ
እንታይነትንፈልጥ ናይ ሙዚቃ ተራ
ንስኻትኩም ብዓል ጭራ ምራ
ንዓታትኩምሒዛ ሃገርኩም ከሲራ

ጭራዋጣ ሕጂ እውን ነደረ ፡፡ እንታይነቱ ንኸፍልጥ እውን ከምዚ ኢሉ መደረ።

ኣይተ ጭራ ዋጣ

ኣንትን እምቤትና ወዘሮ ፒያኖ ፎርተ
ኣይትሕረቓ ቀስ ኢልና ንዛተ
ታሪኽና ተትፈልጣ ተትብላ ሓደ ክልተ
ምተረፈ ነሩ ኩሉ ከርተተ
ግን ሕጂ ስምዓኒ ክነግረክን ናተይ
ሽማግለ ዓዲ ኩሎም ዝፈተውተይ
ንባህሊ ሃገረይ ሰዊኤ ህይወተይ
መርዓ ቀብሪ ይመስል ብዘይ ሃለዋተይ
ነባሪ ዜማታት ኣበካቲ ክእለተይ

ወይዘሪት ሻምቡቆ እውን፡ ጊደኣ ናታ ከተስምዕ ከምዚ በለት።

ወይዘሪት ሻምቡቆ

ነናቶም ካብ ነገሩ ምሳርሒታት እንዳባ
ኣነ እውን ኣሎኒ ዘስምዖ ዘረባ
ኣብ ስንጭሮ ሃገርና ኮረብታታት እምባ
ጎላጉል ሸኻታት ኣብ ማእከሎም ሩባ
ኣግራብ ከንሰስዩ ብንፋስ ሽቦባ
ጽምብላሊዕክትስዕስዕኣብ መሮር ዕምበባ
ሻንቡቆ የፋጺ ኣዕዋፍ መልሲ ይህባ

ወይዘሪትሻምቡቆ ዘረባኣ ምስ ወደአት፡ ምዕራባውያን መሳርሒታት ሙዚቃ ካዕ ካዕ ኢሎም ናይ ኣሽካዕላል ሰሓቕ ሰሓቑ፡፡ ሽዑ ከበሮ እውን ናቱ ከስምዖም ተቐረበ ከምዚ ድማ በሎም

ኣይተ ከበሮ

ባዕለይ ክነግረኩም ናትይ ተመኩሮ
ኣብ ጓይላ ሳዕሳዓይ መን የባራብሮ
ሳዕሳዒትምስ ደርፊ መን ጠርኒፉ `ኣስሮ
ዓይኒ ባህልና ፍቱው ብገባሮ
መን ኣሎ ዘይፈልጥ ንዓይ ንከበሮ
ኣብ ዝተሰለመ ዳስ ፋኑስ ትኾሊዑ
ህዝቢ ይቀራረብ ምስ ሰተ በሊዑ
ጓይላ ንኽጻወት ከምቲ መብጽዓኡ
ሳዕሳዓይተሸብሺቡተራ ተሰሪዑ
ብወሰን ዕዱማት ጣቕዒት ከድምዑ
ኣቦ ጓይላ ሕጉስ ድምጸይ ብምስምዑ
ወናማት ይጎዩ ንዓይ ክምንዝዑ
ካብ ጎዶቦ ይመጹ ድምጸይ ምስ ዝሰምዑ
ሰብ ውራይ ሕጉሳት ኣዕሩኽቲ ምስ መርዑ

ባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ ሃገርና ይተዓቀብ ይማዕብል
ዘልኣለምምሕረትኣብ
ፍራንክፈርትሃገረ ጀርመን