ማኅበር ካፑቺን

ብሰንበት 6.11.2011 ቀዳሞት ሰበኽቲ ወንጌል ደቂ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ካፑቺናውያንን ደናግል ደቂ ቅድስቲ ሓናን ኣብ ምድሪ ደንከል ካብ ዚኣትዉ መበል 125 ዓመት ኪዝክሩ በዓል ተገብረ። ኣስላምን ክርስቲያንን ኣብ ሓደ መኣዲ ኅውነትን ጸሎትን ኪሳተፉ መደብ ወጺኡ ነበረ። እንተኾነ፡ ዒድ ስለዝነበረ፡ ኵላቶም ኣኅዋትና ኣስላም ኣብቲ ጽንብል ክሳተፉ ኣይምኸኣሉን ነይሮም እሞ፤ ኣብ ዓሰብ ዚነብሩ ፈለስቲ ብሮቡዕ 9.11.2011 ንመራሕቲ ሃይማኖት፡ዓበይቲ ዓዲ፡ መራሕቲ መሳጊድ መሻይኽ፡ ደርደራት፡ ካብ ራሓይታ፡ ካብ ኣቦ፡ ካብ ኩሌማ፡ ካብ ደባይሲማ፡ ካብ ኢላለ፡ ካብ በርዓሶለ፡ ካብ ዒዲ፡ ጢዖ፡ በይሉል፡ ኣፋምቦ፡ ዓሰብ፥ ካብ ነፍስወከፍ ዓዲ 5 ሰባት ወከልቲ፡ ኣመሓዳሪ ዓሰቦይ፡ ኣመሓዳሪ ሸኻይቶ፡ ኣመሓዳሪ ብሌንሠላማ፡ ሓላፊ ሃይማኖታዊ ጕዳያት ኣቶ መሓመድ እሽማዒል፡ ሓላፊ ባይቶ ተቅባ //ባሕሪ ኣቶ ዓሊ ኑር፡ ቀዳሞት ተመሃሮን፡ ደናግል ቅድስቲ ሓናን ዝርከብዎም፡ ኣስታት 80 ዓበይቲ ወከልቲ ዞባ ብምዕዳም፡ ናይ ምሳሕ ግብጃ ገበሩሎም። ቅድሚ ምሳሕ ሓለቓ ገዳም ዓሰብ ኃው ኣስገዶም ጊላይ ንዕዱማት ኣጋይሽ፡ "እንቋዕ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ኣብዚ ጥንታዊ ገዳምና ብደሓን መጻእኩም" ድሕሪ ምባል፡ "ሃረርታናን ባህግናን ኣብቲ ዕለቱ ብሓባር ከነብዕል ኢዩ ነይሩ።ዒድ ስለዝነበረ ግን ኣይጠዓመን። ብዝኾነ፥ ዕላማ እዚ ሎሚ ንገብሮ ዘሎና ግብጃ፡ ኣብዚ መበል 125 ዓመት ምእታው ቀዳሞት ምስዮናውያን እንዝክረሉ ዕለት፡ ብቐዳምነት ነቲ ብኅውነትን ምትሕግጋዝን ብሓባር ምሳኻትኩም ኣመንቲ እስልምና 125 ዓመት ዝተናበርናሉ፡ ንኣምላኽ ንምምስጋን ኢዩ። ...[......]


ትንሣኤ Resurrection

(መዝ 11824)

1. ክርስቶስ ተንሥኣ እሙታን

2. በዓቢይ ኃይል ወሥልጣን

3. ኣሰሮ ለሰይጣን

4. ኣግኣዞ ለኣዳም

5. ሰላም

6. እምይእዜሰ ይኩን ፍሥሓ ወሰላም።

 

Easter Sunday Abba Awte Woldu, O.Cist.

ትንሣኤ ... ኣብ ልዕሊ ኃጢኣት ሞትን መሠረት ኃጢኣትን ሞትን ዝኾነ ሰይጣንን ንዝተዓወቶ ዓወት ብዓቢይ ታሕጓስን ኣድንቆትን ምስጋናን ነብዕለሉ ዝዓበየ ናይ ክርስትና በዓል ኢዩ።

ትንሣኤ- ብክርስቶስን ምስ ክርስቶስን ኣብ ክርስቶስን ኦሞት ኣበይ ኣሎ ኃይልኺ እናበልና ብምሥሩት እምነትን፡ ብጭቡጥ ተስፋን፡ ኣብ ልዕሊ ሞትን ምኽንያት ሞትን፡ ንምክሐሉ ዕለትን ተፍጻሜትን ኢዩ።

መሠረት ጽልእን ፍልልይን ዝኾነ ኃጢኣት ተሳዒሩ፡ ሰላምን ዕርቅን ራህዋን ዝተኣወጀልና፡ ካብ ባርነት ኃጢኣት ናብ ናጽነት ውሉድ ኣምላኽ ዝተሳገርናሉ፤ ከምቲ ሕዝበ እስራኤል ንባሕሪ ኤርትራ ተሳጊሮም ናጽነትን ራህዋን ቅሳነትን ዝረኸቡ፡ ብትንሣኤ ክርስቶስ ብዝረከብናዮ ዓወት፡ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ተሰጊርና፡ ዓቢይ ሰላምን ዕርቅን፡ መንፈሳዊ ቅሳነትን ዝረኸብናሉ ኩነት ኢዩ። ...[......]


ዓቢይ ጾም Lent

መባእታ

ዓቢይ ጾም ካብቲ ኣብ ሃገርና ዚዝውተር 7 ኣጽዋማት፤ ማለት፦

1. ጾመ ነቢያት
2.
ጾመ ገሃድ
3.
ጾመ ነነዌ
4.
ዓቢይ ጾም (ኅርቃል፤ ጾመ ዓርብዓ፤ ሕማማት)

5. ጾመ ሓዋርያት
6.
ጾመ ፍልሰታ
7.
ጾመ ዓርበ-ሮቡዕ

ሓደ ኰይኑ፤ ቅድስት ቤተክርስትያን ንኣሠር እቲ ምእንቲ ድሕነትና ጾምን ጸሎትን፡ ሥቃይን መከራን፤ ስቅለትን ሞትን፡ ኣሕሊፉ ኣብ ዓወት ትንሣአን፡ ምሕረትን ድሕነትን ዘብጸሐና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸቲላ ነቲ ንሱ ብክንገር ዘይካኣል ጻዕሪ ዝረኸበልና መሰል ናጽነት ደቂ ኣምላኽ፡ ናትና ክንገብሮን ናቱ ኪገብረና ንዝመጸ ኣምላኽ ናቱ ኰና ክንርከብን ስጋና፡ ታቦት ኣምላኽ ኮይኑ ንኽርከብ፤ ብጾምን ብጸሎትን ከነሰናድዎ፡ ንነፍስና ከዓ ካብ ኣምላኽናን መድኃኒናን ካብ ዝፈልየና ዘበለ ርሒቅና ምስ ኣምላኽና፡ ምስ ሓውና፡ ምስ ብጻይና ዕርቅን ሰላምን ገርና ሕይወትና ኣብ ቀጻሊ ሰላምን ድሕነትን ጽድቅን ኣሰጋጊርና ክነብር ቢላ ንደቃ እትሰርዖ ሕሩይ ግዜ ተሓድሶ መንፈስ ኢዩ። ዓቢይ ጾም ሾመንተ ሰናብቲ ዘጠቃልል 55 መዓልታት ጾምን ጸሎትን ስግደትን ኣሰተንትኖን ሠናይ ተግባራትን ብፍሉይ ኣገባብ እነዘውትረሉ ጊዜ ንሥሓን ጊዜ ኣብ ፈቃርን መሓርን ዕጉስን ኣምላኽና ንምለሰሉ እዋንን ኢዩ። ሰንበት ዘዘውረደ

መዝሙር፡- ተቀነዩ ለእጊኣብሔር በፍርሃት ወተሐሰዩ ሎቱ በረዐድ:

ተደጋጋሚ፡- እስመ ለዐለም ምሕረቱ ለትውልደ ትውልድ ጽድቁ ንሕነሰ ሕዝቡ።

ባኡ ቅድሜሁ በተጋንዮ ወውስተ አዕፃዲሁ በስብሐት እመንዎ። እስመ ለዐለም ....።

ንጹም ፆመ ወናፈቅር ቢጸነ ወንትፋቀር በበይናቲነ፡ እስመ...

አክብሩ ሰንበተ ተፈበሩ ጽድቀ እስመ ሰንበትሰ በእተ ሰብእ ተፈጥረት፡ እስመ ...። ...[......]