ኤርትራዊ ሰብ ኣነወን

ሰብ ኢኺ ኢለያ ንነብሰይ ስነይ ነኺሰ

ብስስዐ ተገፊዐ ህይወት ምስ ረሓቀት

ሰላም ጠፊኡ ዓመጽ ምስ ነገሰ

ክብረይ ተድፊሩ፣ ግዙእ ምስ ኮንኹ

ሰብ ኣይኮንካን ምስ ተብሃልኩ

ምስ ተረገጽኹ

ሰብ ኢኺ ኢለያ ንነብሰይ ስነይ ነኺሰ

ኣብ ቆራሪ ለይትታት

ንፋስ ክሻብብ ብናህሪ

ኣካለይ ክድንድኖ

ምፍጣረይ ከጽልኣኒ

መቓብር ጎረቢተይ

ሞት ክትቀርበኒ

ሰብ ኢኺ ኢለያ ንነብሰይ ስነይ ነኺሰ

ቤተይ ገዲፈ ቤተይ ምስ ገደፈኒ

ሩባይ ገዲፈ ….ጽፍኺ ማይ ዓሚቑኒ

ዓደይ ገዲፈ ሓይሊ ምይ ምስ ተጻዕነኒ

እቲ ቁራዕ ጎሪፉ

ቆፎ ተጎምብዩ

ጥሪት ሃዲመን

ደምበ ሓመድ ጨንዩ

እንታይ ክስንከቶ መጎጎ

እኽሊ ዝየለ ዝጉጎ

መልኣኽ ሞት ድርቂ እናንጠጠየ

መረረ ክውስኸኒ፣ እናተጓየየ

ሰብ ኢኺ ኢለያ ንነብሰይ ስነይ ነኺሰ

ኣዕዋፍ እናብረራ ኣናህብ እናኾለሉ

ኣግራብ እናቀጸልጸሉ ኣራዊት ናዘለሉ

ደብናታት ተኣኪቦም ክፍንጥሑ ዝናብ ክፈጥሩ

ባሕሪ እናወፈረ ወሓይዝ እናጎረፈ

ሰባት ክምልክዎም ክብገሱ

ጽቡቕ ክብልዑ ጽቡቕ ክለብሱ

ህይወት ክሪኡ ልዋም ክድቕሱ

ጽቡቕ ክዛይድ ንጹቕ ክቃለሱ ርእየ

ሰብ ኢኺ ኢለያ ንነብሰይ ስነይ ነኺሰ

ኣነወን………………ሰብ

ጽቡቕ ዝደሊ ብጽቡቕ ዝቐንእ

ዕብየት ዝደሊ ሰላም ዝናፍቕ

ዕድለይ ዝፈልጥ ዝውስን

ብዓል ሓንጎል

ጸቕጢ ዘይቕበል ብዓል ሃገር

ብዓል ሃገር ኤርትራዊ ሰብ

ሰብ ኢኺ ኢለያ ንነብሰይ

ሰብ ሙኻን ጻማ ገድለይWrite a comment

Comments: 0

 ምስ ነብስኻ ምኸር…. ክወግሕ ክመሲ

እንታይ ይፍለጥ ጽባሕተቐረብ ንመልሲ

(መን ይፈልጥ ጽባሕተዳሎ ንመልሲ)

ምስ ነብስኻ ኣስተንትንክወግሕ ክመሲ

ግዜ ዘናስሕ……ግዜ ኣባት-ነብሲ።

 

ጸሓይ ክትዝሕል ዝወድቕ ጽላሎት

ጽባሕ ፍረኡ….. ናይ ሎሚኻ ውዕለት

መኣዝንካ ኣይትስሓት…. ብኸውሊ ዕምብረ

በርሃውሃው ክብልኩሉ ኣለዎ እብረ።

 

ልቢ ብሕዝኑ…..ጮማ ካብ ትድረር

ቆሎኻ ጫቒምካረማዕ ኢልካ ሕደር

ሎሚ ኣዝመራኻጽባሕ ዝሕፈስ

ዝኾነ ንተኾነ ግን ዘይቃድራኻ ኣይትሕረስ።

 

ንሕማቕ መዓልቲ የለኹልክን በላ

ካልእ መዓልቲ ጽባሕ ንኣመላ


ካብ ሕቖኻ ኣራግፍ ዘይተርፈካ ዕዳ

ተሓታቲ ኣይትኹን ናይ ግዜ ኣደዳ

ጽባሕ ግድነትሓታቲ ክህሉ

መልሲ ቐርብ ኢኻ ድሓር ትኾርዓሉ።

 

ጽጋብ ዓጸቦ ……ልቢ እንተዘይመልአ

ፍቕሪ ቅርሕንቲልቢ እንተዘይቀንዐ

ሓጢኣት ኣይትወስኽንረብሓን ንግዜን

ጽባሕ ክመጽእንስሓን ኑዛዜን!!!


Write a comment

Comments: 0

Tu veux la chanson d'amour
Qui ne serait que la tienne
Eh bien qu'à cela ne tienne
Donne moi quatre ou cinq jours
Le temps de penser à toute
La grâce que tu m'as donnée
Et ma chanson se met en route
Vers le cœur de ma bien aimée

Tu veux la chanson d'amour
Nouvelle et pourtant ancienne
Comme une vague de velours
En dentelle de Valenciennes
Le temps de fermer les yeux
Sur le seuil de ton visage
Et je devrais te chanter mieux
Qu'un troubadour du moyen âge


Là là là là
Là là là là là là
Tant que tu es là ça va
Tant que tu es là ma vie
Ne vit que pour une envie
C'est que tu sois là
C'est que tu sois là
Là là là là
C'est que tu sois là là là là

Tu veux la chanson d'amour
Qui ne serait que la tienne
Eh bien qu'à cela ne tienne
Dans le désert sous la lune
Le temps de te voir sourire
Et ta chanson va tressaillir
Comme une source sur les dunes

Donne moi, donne moi
Quatre ou cinq jours


Write a comment

Comments: 0

  ፍቕሪ እናደለኻ

ብፍቕሪ ምንባር

ካብ ዘይተኻእለ

እምነት እናመጠኻ

ኣማኒ ካብ ተሳእነ

ጸሊአያ ዓለም

ፈንፊነዮ ምንባር

ውሽጠይ ዕረ ጸይረ

ከየጉስዕ መዓር

ስለዚ በጃኹም

ሰብ ኢኺ፡ ሰብ ኩኒ ኣይትበሉኒ

ውሽጠይ እናነደደ

ዕምባባ ክመልስ

ኣይትጸበዩኒ

ሰሪ በደልኩም

ሰብ ምዃነይ ዘንጊዐ

ምስ ጽምዋ ሓዳር ክገብር

እነኹ ተሰማሚዐ

በቃ ንሱ ይሓይሽ

ቃለይ ዝመልስ

ምስ ዝበሎ ዝሰምር

ኣእምሮይ መጊቡ

ሕልናይ ዘህጥር

ጽምዋ!


Write a comment

Comments: 0