ሰላማት ኣሕዋት ብሓበራ

 

በጃኹም ነዛ ጽሕፍተይ ክሳብ መወዳእታ ከይተሃከኹም ኣንብብዋ ከሕልፎ ዝደለኹ መልእኽቲ ስለ ዘሎኒ።

 

ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ኮኾብ ስነ-ጥበባዊት ወይኒሓረግ ብዘጋጠማ ሕማም ምኽንያት ብምግባር ቁሩብ ተገደስቲ ኣሕዋት ኮይንና ንምሉእ ህዝብናን ቤተሰብናን ኣሕዋትናን ኣብ FaceBook ብምዝርጋሕ ሓገዝ ሓቲትና ትዓዊትና።

 

ከምኡውን ኩሎም ኤርትራውያን ስን-ጥበባውያን ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም በቢ ዘለውዎ ምስ ህዝቦም ብምዃን ሓጊዞማ።

 

ቤኪ ድማ ኣብ ሱዳን ግብጺ ብምኻድ ክትሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ሒሽዋ ንዓዲ ተመሊሳ ነይራ።

 

ንሕና እቶም ሓገዝ ንሓትት ዝነበርና ድማ ምስ ናይ ምስጋና መግለጺ ወሲኽና ኣብ FaceBook ኣውጺእና "የቐንየልና ብስምናን ብስማ ዝተገብረላ ሓገዝ ድሒና ዓዳ ተመሊሳ ኣላ" ኢልና ኔርና። እንተኾነ ግን ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ሕጂ ካባና ተፈልያትና።

 

ሕጂውን እንተኾነ 7 ደቃ ብዘይ ሓደ ሓገዝ ሓዲጋቶም ስለ ዝኸደት እቶም ናይ ቅድም ኮሚቴ ትኣኪብና መሳለዪ ደቃ ሓገዝ ክንሓተሎም ወሲንና ከም ቀደምና ኣብ FaceBook ምስ ዘርጋሕና እቶም ርሕሩሓት አሕዋት ናይ ለውሃት ሓገዛት ክዝርግሑ ከለዉ እቶም ካልኦት ድማ ናይ ፖለቲክኦም መሸቀጢ ክግብርዎ ይርኣዩ።

 

ሎሚ ንግሆ ምስ ሓደ ሰብ ተደዋዊልና ከነዕልል ከለና ድማ ኣብዚ ናይ ምውጻእ ኣርእስቲ ኣቶናሞ፡ "እወ ምሓገዝና ግን በዓል ኣልጋስ እቲ ሓሚማ ኸላ ዝኣከብዎ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝገበርዎ ስለ ዘይንፈልጥሲ ካብ ንዓኣቶም ምሃብሲ ንደቃ ምሃብ ይሓይሽ ኢልና"ኢሎም ኢሉኒ።

 

ኣሕዋት ግርም እቲ ዝተዋህበ ምስጋናን መልእኽትን ኣየንበብክዎን ሓደ ቃልዩ።

 

ሂበ ነይረ ኣይበጽሓን ድማ ካልእዩ።

 

ንምዃኑ ብርግጽ ተወፍዩ ድዩ ወይስ ንምምሳል እዩ ?????

 

ወዮ ደኣ ምምባብ ኣይፈቱን ከንና እምበር እቲ ዝተወፈየሉ ናይ ባንክ ሕሳብ ብጀካ ቤኪ ካልእ ሰብ, ቅርሺውን ትኹን ከውጽእ ከምዘይክእል ተገይሩ ከም ዝተኸፍተ ደጋጊምና ኣብቲ ንህቦ ዝነበርና ሓበሬታታት ይግለጽ ነይሩ እዩ። በዚ ዝተኣማመኑ ድማ ኣብኡ ወፍዮም።

 

ስለዚ ክትህቡ እንተዘይ ደሊኹም ምርጭኹምዪ፣ መሰልኩም ከኣ እዩ ግን ንጽቡቕ ዕላማ ንዝተላዕሉ ሰባት ኣብ ናይ ጥቕምኹምን ድኽመትን ናይ ፖለቲካ መድረኽኩም ሽም ንኽትረብሕሉ ካብ ምፍታን ግን ስቕ ምባል ናይ ክብርኹ ሚዛን ምኾነ።

 

ነቶም ኣብቲ ናተይ ምስቶም ዘይሕለሎም ደቂ ኮሚቴይን ብምትእምማን ዝወፈኹም ኩልኹም ድማ በዚ ኣጋጣሚ ብሽመይን ብሽሞምን ልባዊ ምስጋናይ የቕርበልኩም። ለውሃትን ልግስን ባህልና ድማ ኣይንረስዕ።

 

ኣልጋ ፍስሓጽዮን

 

 

 

“ሎሚ ንፋቐር”ጽሓይ ዓሪባ። ብርሃን ግን ኣይረሓቐን። ቀጽሪ ኤክስፖ፡ ድምቀቱ ኣይነከየን። ዋሕዚ ሰባት ጃሕጃሕትኡ ቀጺሉ። እቲ ቁጽሪ መመሊሱ ይውስኽ። ከባቢ ሞለቨር ክለብ መሕለፍ መካይ...

Posted by ፕሮጀክት ዘለላ ወይኒ Project Zelela-Weyni on Saturday, 20 February 2016

Toronto & surrounding communities: please mark the date on your calendars so that we all can join together to bring awareness to this great benefit for our beloved Weynehareg's children

Posted by Savana Entertainiment on Sunday, 21 February 2016