Monday 10, December 2012, by Viviana Amanuel ዘይምሰጡ ዝምስጣ

ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ዝተፈላለየ፣ ንኹነታት ዝገልጹ ዛንታታት ኣለዉ። ኣፈ ታሪኽ ብሙዃኖም ምስ ምንዋሕ ግዜ፣ ካብ ናብ ክሰጋገሩ ኪሸራረፉ፣ ይኽእሉ ምስ ሙዃኖም፣ ዓቢ ጸገም እዩ። ክንዲ ዝኾነ እዚ ትሕት ኢሉ ዝግለጽ ዛንታ ወይ ታሪኽ ወን፣ ኣፈ ታሪኽ ምስ ምዃኑ፣ (ኣብ ሰዓቱ ስለዘይተሰነደ፣ ሃጋፍ ኪህልዎ ስለዝኽእሉ ከም ሓደ ውዱእ) ዕለቱን ወርሑን ዓመቱ ኪግለጽ ኣጸጋሚ’ዩ።
ኣብ ኣከለ ጉዛይ ዝፍለጥ ከባቢ ስፍሕ ዝበለ ኣንጻር ግብሪ ዝተላዕለ ናይ ተቓውሞ ምንቕስቓስ ኔሩ። ብዛዕባ’ዚ ኣገዳሲ ዝመስል ምንቕስቓስ /ተቓውሞ’ዚ ምሉእ ሓበሬታ ኣይረኽበ ደኣ’ምበር፣ ጨራም’ሲ ኣሎ። ካብ ትም ምባል፣ ምባል፣ ኢልካ ድማ ነቲ ጭርምራም ክለቓቕቡ ዓቕሚ ዘለዎ ንከስፍሕዎን ከረጋግጽዎን ባይታ ስለዘጣጥሕ’ ከም ጽቡቕ ኪግለጽ ይከኣል።

እቲ ፍጻመ ድሕሪ ኣብያ ደግያት ባህታ ‘ዩ ኔሩ ። ኢጣልያውያን ነቲ ህዝቢ፣ ኣብ ዓዓመት “ብዕራይ ከዋጽእ ስለዝጠለቡ፣ ህዝቢ ንክመክር ፈለማ ኣብ “ማይ ምሕማስ ዝተባህለ ሩባ ኣብ ወረዳ መጽሐ፣ ቀጺሉ ድማ ኣብ ቀንጠጠፈ ዝብሃል ዓዲ ወረዳ ዘርኢ-ሰናይ ተኣከበ። ድሕሪ’ዚ ኣኼባ’ዚ ነቲ ጠለብ ንምቕዋም ሰብ ኡት ዘበሉ ተኣኻኺቦም መረብ ሰጊሮም ንከለሊዕ ከዱ። ስለዚ ኣንጻር ኣብዑር ከም ግብሪ ምኽፋል ዝተገብረ ተቓውሞ ስለዝኾነ ኸኣ “ኹራ ብዕራይ” ተባሂሉ ይግለጽ። ኣብ መወዳእታ ግን ኢጣልያውያን፣ ብሽማግለታት፣ ከም ዝምለሱ ገበርዎም ይብሃል።

 1. ·         Home
 2. ·         Education
  1. o    Programming and Web Development
   1. §  XML Schema
   2. §  SQL
   3. §  HTML
   4. §  JavaScript
   5. §  Algorithm
   6. §  Pascal
   7. §  Java
   8. §  C
   9. §  C++
  2. o    Decimal to Binary to Hex to Octal Chart
  3. o    How to Have Your "Me" Time
  4. o    Cours de français pour les enfants
  5. o    Arabic lesson for kids
  6. o    Informal Education
   1. §  Study Skills Help and Study Tips
   2. §  Educational Practices Series Booklets
   3. §  The Free Online Scientific Calcolator
   4. §  10 Tips for Language Learning Success
   5. §  Tips on How to Learn English Effectively
   6. §  Top 30 Languages by Number of Native Speakers
  7. o    اللغة العربية
   1. §  اللغة العربية للناطقين بغيرها
  8. o    Introduction to General Chemistry
  9. o    English Language
   1. §  English Grammar Lessons
  10. o    Langue Française
   1. §  Prérequis
  11. o    Computer Sciences
   1. §  Microsoft Word 2010 Tutorial
  12. o    Mathematics
   1. §  Real Analysis
   2. §  Mathematic Glossary A to H
   3. §  Mathematic Glossary I to Q
   4. §  Mathematic Glossary R to Z
   5. §  Maths board games
   6. §  Word and Number Searches
  13. o    Introduction to Physics
  14. o    Tigrinya language
 3. ·         Française
  1. o    Cours de français pour les enfants
  2. o    Comment enseigner l’écriture de l’Alphabet pour les enfants de maternelle
  3. o    Mon fils et Asperger
  4. o    La signification des noms des jours de la semaine
  5. o    Le Conjugueur
  6. o    Apprendre le français avec des vidéos
  7. o    Reprendre confiance en soi
  8. o    Jean Jacques Rousseau Citations
  9. o    N’ayez plus peur de l’amour
  10. o    Des chiens
  11. o    Afrique de l'Est
  12. o    Gérer un conflit au travail
  13. o    Purifier l’ego affirmer son identité
  14. o    Les personnalités parallèles unifier les différents sois
  15. o    Le respect de soi, l’estime de soi, la valeur personnelle
  16. o    L’amour c’est la connaissance de la sagesse du cœur
 4. ·         Reader's Corner
  1. o    Paper Sizes
  2. o    April Fools' Day
  3. o    Charity
  4. o    مولد النبي mawlid an-nabī
  5. o    Sinai Peninsola
   1. §  Tortured in Sinai
  6. o    Dictionary of Coltural Literacy
  7. o    Nick Vujicic
  8. o    International News
  9. o    Thanks giving
  10. o    Dionne Bromfield
  11. o    Text Message Abbreviation and their Meaning
  12. o    Stay Healthy
   1. §  Problem Solving Skills
   2. §  Self Improvement
   3. §  Win Enemies with love not with haterd
   4. §  How to Be a Good Friend
   5. §  Am I an Alcoholic
   6. §  Fibromyalgia
   7. §  How to Wake Up Without an Alarm Clock
   8. §  Sleeping difficolty
   9. §  Trust
   10. §  How to Respect Yourself
   11. §  Five lessons about how to treat people
   12. §  The Seven Habits of Highly Effective People
   13. §  Thirty Ways to Improve Your Memory
   14. §  Win-Win Situation
   15. §  Understanding Others' Regret
   16. §  How to Build Trust in Your Relationship
   17. §  20 Ways to Overcome Shyness
   18. §  How to Stop Negative Self Talk
   19. §  131 The Golden Key To Success
   20. §  What is love?
  13. o    Hijira هجرة
  14. o    English Idiom with its meaning
  15. o    Switzerland
   1. §  Swiss National Day, August 1st
   2. §  Jean Jacques Rousseau Quotes
  16. o    Merry Christmas and Happy New Year in many languages
   1. §  A brief History of Saint Nicholas
  17. o    CSK
   1. §  CSK page 1
  18. o    History of cinema In Eritrea
  19. o    Ge'ez Numeric
  20. o    Religion and Eritrean People
  21. o    NewsPapers
 5. ·         ህጻናት
  1. o    Français pour les enfants
  2. o    Cours de français pour les enfants
  3. o    Arabic lesson for kids
  4. o    Movie and Video Collection for kids
  5. o    ብሉጻት ወለዲ ንደቕና ንሙኻን
  6. o    Seven Steps To Being A Good Parent
  7. o    How to Choose a Baby Name
  8. o    How to Protect Your Baby’s Head
  9. o    How to Treat Baby Earashes
  10. o    How to Prevent Baby Gas
  11. o    How to Relieve a Baby’s Stuffy Nose
  12. o    How to be a good Mother
  13. o    How to Prepare for Motherhood
  14. o    Take a Magical History Tour
  15. o    Understand Your Baby's Cries
  16. o    ፊደላት ትግርኛ
 6. ·         Fine Art
  1. o    Maryline Simonet
  2. o    Quote
  3. o    Poem, Poetry and Quotation
  4. o    CSK Poems
   1. §  CSK Poems Page 1
  5. o    ካርቱን
  6. o    ምስትምቓር ግጥሚ
  7. o    Photos Say More than Words
  8. o    ሚከኤል አዶናይ Michael Adonai
  9. o    Mahmoud Dabrom محمود ديبروم
  10. o    Poem, Poetry and Quotation of Martha Tedros
  11. o    Art of Zelalem Mihretaab
  12. o    Fine Art of Emuna Haile
  13. o    Photo Collection by Alga Gualin
 7. ·         Music
  1. o    List of Eritrean Vocalists
  2. o    List of Ethiopian Vocalists
  3. o    Biography of Yemane Gebremichael Barya
  4. o    Biography of Abraham Afewerki
  5. o    Biography of Bereket Mengisteab
  6. o    Biography of Dawit Shilan Teklesenbet
  7. o    Biography of Asser ኣሰር Band
  8. o    Biography of Helen Meles
  9. o    Biography of Yohannes GHer
  10. o    Biography of Atsede Mesfin (The M Sisters)
  11. o    What Is Music?
  12. o    History of Eritrean Music
  13. o    Music of Ethiopia
  14. o    ደርፍታት ኤርትራ
  15. o    የኢትዮጵያ ዘፈኖች
  16. o    الموسيقى العربية
  17. o    Musique Française
  18. o    English Music
  19. o    中国音
 8. ·         Comedy
 9. ·         Movie
  1. o    ፊልምታት ኤርትራ
  2. o    English
  3. o    العربية
  4. o    भारतीय
  5. o    የኢትዮጵያ ፊልሞች
  6. o    Français
 10. ·         ኣማርኛ
 11. ·         ባህላዊ ብዙሕነት
  1. o    ካበየኖት ኢኹም?
  2. o    ምቑር ወግዒ
  3. o    ንብዓት
  4. o    መልቀስ
  5. o    ዘበነ ውቤ
  6. o    ርጋጾም የርግጸና
  7. o    ሽንቶ
  8. o    ኣዒንቲ
  9. o    መኻንነት
  10. o    ጸባ ጡብ ኣደ
  11. o    መድሃኒት ኩሎም ጸገማት
  12. o    ጸሓይ ብራቕ፣ ጸሓይ ዕራብ
  13. o    ቦኔልያ: ኣገራሚ ፍጥረት
  14. o    ስምዒትና ኣብ ግዳማዊ ትርኢትና
  15. o    ስም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ
  16. o    ክብሪ
  17. o    ናህካ_ናህካ_ደኣ!
  18. o    ናይ ጥፍኣት ፍኖት!
  19. o    ሕቡኣት መልእኽትታት!
  20. o    ጠንቂ ሽታ ኣፍ እንታይ?
  21. o    መጠናዊ.ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ጥዕና!
  22. o    ግዜ
  23. o    ቫለንታይን
  24. o    ምስጥር ጽባቐ ግብጻውያን
  25. o    ብዓለማዊ መለክዒ ቅኑዕን ጌጋን ክንብል ንኽእል ?
  26. o    ጸናጹ ጸባ ናብ ዝነጠበ ነቑጣ
  27. o    ብሜላ ምንባር
   1. §  ፍቕሪ
   2. §  ድልየት
   3. §  ብዓለማዊ መለክዒ ቅኑዕን ጌጋን ክንብል ንኽእል ?
   4. §  ደቕና' ከመይ ኪኾኑ ይግባእ?
   5. §  ግዜ፣ ንስራሕን ጽወታን
   6. §  ክልተ ጫፋት ህይወት
   7. §  ከዋኽብቲ! ክትኾኑ ትደሊ?
   8. §  ዓስቢ
   9. §  ፉል
   10. §  ጸዋር ቃንዛ ፍቕሪ ጸሓዩ የብርቕ
   11. §  ንመን ትነብሩ?
   12. §  ብፍቕሪ ዝተማእከለ ህይወት ንምስትምቓር
   13. §  ብርሃን ደኣምበር፣ ጸላም ምንጪ የበሉን
   14. §  ጣዕሚ ህይወት
   15. §  ድኻምካ ትስዕቦ እንተኾይንካ፣ ውድቐት ይሕጸየካ
   16. §  ትሕዝቶ እምበር መትሓዚ ኣገዳስነት የብሉን
   17. §  ርእስኻ የላን እንተተባሂልካ ሃሰስ በል
   18. §  ብዛዕባ ጽባሕ ክንሓስብ፣ ንሎሚ ኣይነባኽና
  28. o    ወርሓት ዓመት ብኣበሃህላ ሊቓውንቲን ጭዋ ሕብረተሰብናን
  29. o    ቡን
  30. o    ዳያሪ
  31. o    ዛዕባ
  32. o    ታሪኽ
   1. §  ካብ ክፍትዉኻስ ክፈርሁኻ
   2. §  ገንዘብ ስርቕን፣ ልማኖን ክሳብ ዝቐትለካ ዝጠቕመካ ይመስል
   3. §  ሰረተ መርገም
   4. §  ያም - ሱፍ
   5. §  ከምቲ ጭቓ ንመንደቕ ዘጽንዖ
   6. §  ደግያት ኣበራ ካሳ
   7. §  ናኹራን ምምላጥ ኤርትራውያንን
   8. §  ዒደረ
   9. §  ሰረት ምስላ
   10. §  ጥንታውያን ምሳሌታት ኣበው
   11. §  ሕግታት-እንዳባ
   12. §  ጥንታውያን ቃላት፣ ምስ ትርጉሞም
   13. §  ያታዊ መስፈሪ ወይ መዓቐኒ
   14. §  ወግዒ
   15. §  ፍለጡለይ
   16. §  ዳስ ሓውያ
   17. §  ሕቡእ ጸጋ
  33. o    ባህልን ያታን
   1. §  ባህሊ የኽብር፣ ወግዒ የናብር
   2. §  ግብረ ማህጺ
   3. §  ባህላዊ ቁኖ
   4. §  ምዝራፍ መርዓት
   5. §  የውሃንስ ወዲ ዞሞ
   6. §  ማመት
   7. §  ዋዛን ወግዕን
   8. §  ሆየ ሆየ
   9. §  ጭርቓን ማሰኛታት
   10. §  ወግዒ ቐዳሞት
   11. §  ለባም ተወከስ፣ ባላ ተመርኮስ
   12. §  ምኽሪ ቐዳሞት
   13. §  ያታ
   14. §  ኣፋዊ ያታታትና
   15. §  ያታዊ ጻውታ
   16. §  ባህላዊ ዳእላ
   17. §  ተረካብ ዘረባ
   18. §  ማሰ
  34. o    ሕርሻ
   1. §  ጻህያይ
   2. §  መኼዳ
   3. §  ጅንጅብል
   4. §  እኽሊ ስገም
   5. §  መግቢ ጓሶት
   6. §  ሕርሻ እንስሳ
  35. o    ስነጥበብ
  36. o    ገለ ካብ ብሄራት ኤርትራ
   1. §  ሕዳርብ
   2. §  ሳሆ
   3. §  ብሌን
   4. §  ዓፋር
   5. §  ናራ
   6. §  ኩናማ
   7. §  ትግረ
   8. §  ትግርኛ
 12. ·         ኩርናዕ ኣንበብቲ
  1. o    ጥዕና ስድራቤት
   1. §  ድሕሪ መግቢ ክንገብሮም ዘይብልና ነገራት
   2. §  ኣተኣላልያ ዘይእሩም ውላድ
   3. §  መንሽሮን ድኻም ልብን ህጻናት
   4. §  ፍርሒ ጥንሲ
   5. §  ሓቅታት ብዛዕባ ፎሮፎር
   6. §  ኣገደስቲ ምልክታት ሕማም ልቢ
   7. §  ኣገባብ ኣጀማምራ ተወሳኺ መግቢ ንህጻናት
   8. §  ነፍስጾር ኣደነት
   9. §  ኣቺዶ ኡርቺ እንታይ እዩ?
   10. §  ጓል ኣንስተይቲ
  2. o    ማህደር
  3. o    መዋእል
   1. §  ባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ ሃገርና ይተዓቀብ ይማዕብል
   2. §  ጽቡቓትን ግናያትን ደቂ ህይዋን
   3. §  ብዛዕባ ቋንቋና
  4. o    ካቶሊክ
   1. §  ትንሣኤ
   2. §  ዓቢይ ጾም
   3. §  ማኅበር ካፑቺን
   4. §  መዝሙር ኮተሊኽ
   5. §  ኪዳነ ምሕረት
   6. §  ዓቢይ ጾም
  5. o    ተዋህዶ
   1. §  ጾም 40
   2. §  ሰዓታት ዘሌሊት
   3. §  ሸውዓተ ሰዓታት ጸሎት
   4. §  ሸውዓተ ሰዓታት ጸሎት 2
   5. §  ሸውዓተ ሰዓታት ጸሎት 3
   6. §  ሸውዓተ ሰዓታት ጸሎት 4
   7. §  ሸውዓተ ሰዓታት ጸሎት 5
   8. §  ሸውዓተ ሰዓታት ጸሎት 6
   9. §  ሸውዓተ ሰዓታት ጸሎት 7
   10. §  ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቑዱስ
   11. §  ውዳሴ ማርያም
   12. §  ያሬዳዊ መዝሙር
   13. §  መዝሙር ተዋህዶ
   14. §  ብራና
   15. §  ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ
   16. §  ጸሎት
   17. §  ምስ መባእስትኻ ተዓረቕ
   18. §  ትርጓሜ ወንጌል
   19. §  ታሪኽ ገዳም ደብረ ወርቅ
   20. §  Geez Calendar ዓውደ ኣዋርሕ ግእዝ
   21. §  ባዓላትን ኣጽዋማትን መግለጺ
   22. §  ጦማረ ማዕዶት
  6. o    ወንገላዊት ሉተራዊት
   1. §  ሙሳ ኣሮን
   2. §  መዝሙር
   3. §  ራእይ
  7. o    ኢቫንጀሊክ
   1. §  ንየሱስ መን ንብሎ፧
   2. §  ሓይሊ ሞት ተሳዕረ
   3. §  መዝሙር ኢቨንጀሊክን ካሎኦትን
  8. o    ተፍሲር ናይ ቁርኣን
   1. §  Hijiri Calendar
   2. §  ቅሱን ሓዳር
 13. ·         عربي
  1. o    اقتباس
  2. o    كيف تكون صديق
  3. o    فن
  4. o    قصيدة
  5. o    فن الحب
  6. o    المهارات الحياتية
  7. o    تأكيد الذات و الثقة بالنفس
  8. o    كيف نطور احترام الذات
  9. o    كيفيه الدراسه الصحيحه
  10. o    كيف تصبح أبًـــا رائعا في 10 خطوات
  11. o    مكافحة التوتر
  12. o    الإسلام
  13. o    شهر رمضان
  14. o    أهلاً رمضـــان
  15. o    الإسلام في إريتريا
  16. o    عقاب الأبنــاء .... كيف؟
  17. o    يقتبس
  18. o    الدرس العربية للأطفال
 14. ·         ቆላሕታ
  1. o    Missing Eritreans
 15. ·         Our Mission
 16. ·         Contact Us